AKTUALNOŚCI


Global Money Week


Skarzyńska Joanna

ZAKRĘCONA AKCJA !!! -ZBIERAMY PLASTIKOWE ZAKRĘTKI - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.


Realizując program „Ostrołęka wolna od plastiku” przez cały rok szkolny społeczność szkolna zbierała plastikowe zakrętki. Członkowie SK Ekologicznego EKOMANIACY w ramach realizacji programu, postanowili zebrane zakrętki przekazać do miejskiego, wspólnego pojemnika. Całej społeczności szkolnej dziękujemy za wspólne zaangażowanie i zbieranie zakrętek.

 

Organizatorzy akcji:
B. Zaborowska, U. Kaliszewska, A. Stefańska

 

14 czerwca Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy


Składamy wszystkim krwiodawcom najserdeczniejsze życzenia życzliwości, serdeczności, uśmiechu, siły oraz zdrowia do kontynuowania drogi Honorowego Krwiodawcy.

Dziękujemy za Waszą ofiarność i bezinteresowność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK i HDK

Konkurs plastyczny „MIEJSCE URODZENIA”


28 maja 2024 r. w ostrołęckim OCK rozstrzygnięto 29. konkurs plastyczny „Miejsce urodzenia” pod hasłem: „Mała architektura sakralna”. W kategorii 15-17 lat trzecie miejsce zajęła Oliwia Niedźwiecka z klasy 1G. Oliwia przygotowała pracę przedstawiającą kurpiowską kapliczkę. Organizatorem konkursu było Ostrołęckie Centrum Kultury. Opiekunem ze strony szkoły była Krystyna Korczakowska- Nosek.

Krystyna Korczakowska-Nosek

Muzeum Historii


 

Małgorzata Święcicka
1 z 411

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl