KONKURSY


2013-12-06 II REGIONALNA OLIMPIADA


    

6 grudnia 2013 w auli „Europa” w Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce, pod patronatem Banku BGŻ, Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce i Europe Direct Ostrołęka odbyła się II Regionalna Olimpiada „Wiedzy o gospodarce, spółdzielczości i Unii Europejskiej”. Uczestniczyli w niej uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim, Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce, , Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce i Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II Te: Katarzyna Dzieżyk, Ewelina Duszak, Karolina Ropiak, Karolina Ruszczyk pod opieką p. Roberta Piątka

 

Uczestnicy olimpiady musieli odpowiedzieć na 52 pytania dotyczące gospodarki naszego regionu, musieli się wykazać znajomością historii i zasad działania spółdzielczości, systemów i ofert bankowych, a także sposobami wykorzystania funduszów unijnych i ich wpływu na rozwój polskiej gospodarki.

 

Po 120 minutach trwania olimpiady i ocenianiu prac uczestników, komisja ogłosiła wyniki: 

 

I miejsce – Karolina Ruszczyk – ZSZ nr 4 w Ostrołęce – 51 punktów 

II miejsce – Karolina Ropiak - ZSZ nr 4 w Ostrołęce – 50 punktów 

III miejsce – Katarzyna Dzieżyk - ZSZ nr 4 w Ostrołęce – 48 punktów 

 

Drużynowo wygrał Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce przed Zespołem Szkół w Makowie Mazowieckim i Zespołem Szkół Powiatowych w Myszyńcu. 

 

Poza nagrodami rzeczowymi laureaci pierwszych trzech miejsc zakwalifikowali się do Ogólnopolskiej Olimpiady „Wiedzy o gospodarce, spółdzielczości i Unii Europejskiej”, która odbędzie się pod koniec marca w Krakowie. 

Robert Piątek 

obejrzyj zdjęcia

2013-12-02 ELIMINACJE SZKOLNE - OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE


 
 
 
 

2 grudnia 2013 roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z testem eliminacji szkolnych w XVI edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie .

 

Uczniowie z klasy III Te, IV TH musieli wykazać się wiedzą na temat systemu prawnego Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego i gospodarczego. Dodatkowo musieli posiadać wiedzę z zakresu życia społecznego, polityki i funkcjonowania państwa oraz stosunków międzynarodowych zgodnie z programem nauczania wiedzy o społeczeństwie.

 

Skład komisji tworzyli: Barbara Stepnowska, Renata Sawicka , Adam Zienkiewicz.

 

Do eliminacji okręgowych zakwalifikowała się uczennica Aleksandra Choromańska z klasy IV technikum hotelarskiego .

 

Gratulujemy Oli i życzymy powodzenie na etapie okręgowym .

2013-12-06 OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI


    

W dniu 06.11.2013 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności o tematyce wiodącej „ Żywienie u progu i schyłku życia”. Wydarzenie to jest tradycją wśród młodzieży naszej szkoły. Po raz kolejny uczniowie klas gastronomicznych IV Tg, IV Tk, 3Tg, 3Tk, 3 Tc rywalizowali ze sobą z zakresu wiedzy z przedmiotu technologii gastronomicznej i podstaw żywienia.

 

Skład komisji tworzyli nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych : przewodnicząca p. Agnieszka Wojtasik , członkowie: p. Ewa Tyszka, p. Barbara Krzemińska, p. W. Pędzich, p. E. Okowicka, p. Magdalena Kacperek, p. M Milczarek.

 

Ogłoszenie wyników XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbyło się w dniu 13.11.2013 r. Dyplomy i nagrody wręczyła P. Wicedyrektor Barbara Stepnowska. Każdy uczestnik Olimpiady otrzymał drobny upominek .

 

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce : Kozicka Patrycja (klasa 4 Tg)
II miejsce: Dorota Gawek( klasa 4 Tk)
III miejsce : Kania Małgorzata ( klasa 4 Tg)

 

Uczennice Kozicka Patrycja i Gawek Dorota zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu  i Żywności, który odbędzie się  w  dniu 10.01.2014r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie .

 

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrody w Poznaniu wespół z Zespołem Szkół nr.6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym Olimpiady. 

 

Nagrody dla uczestników ufundowała Rada Rodziców.

Ewa Tyszka 


obejrzyj zdjęcia

2013-11-29 KONKURS „Kuchnia Polska na Mazowszu 2013"


    

29 Listopada 2013 uczniowie naszej szkoły wzięli udział finale V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego pt : „ Kuchnia Polska na Mazowszu 2013” zorganizowanego przez Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie ul. Komorska 17/23 oraz Stalgast Sp. z.o.o. przy wsparciu i pomocy merytorycznej Szefów Kuchni, Mistrzów Kelnerskich oraz absolwentów szkoły.

 

Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie klas II Technik Żywienia i usługa gastronomicznych w składzie Natalia Laskowska i Hubert Płodzich ( II TR) oraz Magdalena Chojnowska ( II TG) jako drużyna pod kierunkiem pań Ewy Okowickiej , Sylwii Dyko oraz Barbary Krzemińskiej . Głównym celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej, doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią, doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów.

 

Warunkiem zakwalifikowania do finału było przygotowanie, nadesłanie zgłoszenia i receptur, opisu produkcyjnego oraz zdjęć potraw – zakąski gorącej z pstrąga świeżego , dania głównego z piersi z indyka oraz ser Mlekdamer. Natalia i Hubert przygotowali potrawy o nazwach „Indycze perypetie z sosem serowym oraz„ Pstrąg z warzywami otulony pierzynką ciasta francuskiego”. W czasie zmagań kulinarnych , Magdalena Chojnowska uczestniczyła w Konkursie Kelnerskim składającym się z kilku etapów : testu dwujęzycznego, nakrywanie stołu klasycznego oraz improstyl oraz dokonać flambirowania .

 

Gratulujemy całej drużynie dotarcia aż do finału!  

obejrzyj zdjęcia

2013-11-28 KONKURSY O ZDROWIU


    

W dniu 20.11.2013 r przeprowadzony został etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK .

 

W etapie szkolnym wzięło udział 54 uczniów z klas III Tg i IV Tg . 

 

Najwyższą ilość punktów zdobyła Patrycja Kozicka z kl. IV Tg, która będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym .

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie etapu szkolnego : pani Agnieszka Wojtasik, pani Barbara Krzemińska , opiekunowie Szkolnego Koła PCK i pielęgniarka szkolna .

 


 

W dniu 28.11.2013 r odbył się Szkolny Konkurs o Zdrowiu . W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas I Tg, I To i II kch .

 

Wyniki konkursu :  

I miejsce Kalinowska Natalia , kl. I Tg
II miejsce Świercz Ewelina , kl. I Tg
III miejsce Szczepanek Aleksandra, kl. II kch

 

Nagrody rzeczowe w postaci pamięci USB zostały ufundowane przez Radę Rodziców . Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy .

 

Konkurs zorganizowali : pani Barbara Zaborowska, pani Hanna Kozikowska i pan Kamil Malon .

 

 

obejrzyj zdjęcia


 ...  ...


59 z 65

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl