WOLONTARIAT - co to takiego?


Każdy z nas niejednokrotnie spotkał się z pojęciem Wolontariatu, ale czy wiemy dokładnie co to takiego i na czym polega. Oto podstawowa definicja:

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

We współpracy z Wolontariatem działa Szkolne Koło Caritas, którego opiekunami są: Pani Agnieszka Sikorska i ksiądz Marek Śpiżewski oraz Szkolne Koło PCK, którego koordynatorami są Pani Barbara Zaborowska i Pani Edyta Zabielska. W ramach swoich akcji organizują zbieranie nakrętek, pieczenie ciast, konkursy, Górę grosza (gorączka złota) itp.

Natomiast Caritas to katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, w tym również w Polsce. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. W ramach działań organizowane są zbiórki na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

W naszej szkole ZSZnr4 im Adama Chętnika jest wielu wolontariuszy. Z wielkim sercem angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki i pomoc potrzebującym. Jeśli chcesz dołączyć do grona Wolontariuszy, serdecznie zapraszamy

Szkolne Koła Wolontariatu
Wioleta Dyko

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl