OPIEKUNOWIE


Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu:

Dominika Sakowska

Nauczyciele działający w Wolontariacie:

Małgorzata Złotkowska
Renata Lech
Agnieszka Sikorska
Barbara Zaborowska
Elżbieta Rogalska
Ewa Okowicka -Dyl
Milena Tyszka
Danuta Mieczkowska
Edyta Zabielska
Ks.Marek Spiżewski

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl