BANK ŻYWNOŚCI


Okres świąteczny to czas, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wymagają szczególnej pomocy. Dlatego też przed Bożym Narodzeniem, Banki Żywności organizują zbiórki żywności. Ich celem jest zapewnienie godnych, radosnych świąt wszystkim osobom potrzebującym. Co roku nasi uczniowie angażują się w zbiórkę żywności dla naszych uczniów. Widzieć uśmiech na twarzy i radosne spojrzenie – bezcenne!!!

Koordynatorem Świątecznej Zbiórki Żywności jest Pani Dominika Sakowska.

Nauczyciele wspierający:

Wioleta Dyko
Elżbieta Rogalska
Danuta Mieczkowska
Barbara Zaborowska
Agnieszka Sikorska
Renata Lech
Ewa Okowicka-Dyl
Milena Tyszka

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl