KONKURSY


2012-09-27 Olimpiada


 
 
 

W czwartek 27.09.2012 r. w naszej szkole odbyła się XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności o tematyce wiodącej " Żywność Tradycyjna i Kuchnie Narodowe". Wydarzenie to jest tradycją wśród młodzieży naszej szkoły. Po raz kolejny uczniowie klas gastronomicznych IV Tg, IV Tk, 3Tg, 3Tk, 2TG,2Tk rywalizowali ze sobą z zakresu wiedzy z przedmiotu technologii gastronomicznej i podstaw żywienia.


Skład komisji tworzyli nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych oraz wychowawca klasy 3 Tk: przewodnicząca p. Ewa Tyszka, członkowie: p.S.Dyko, p. W. Pędzich, p. M .Milczarek, p. E. Niedźwiedzka, p. A. Krasna, p. E. Okowicka.


Swoją obecnością zaszczyciła uczestników p. Dyrektor Anna Przygoda -Majewska, która uroczyście rozpoczęła Olimpiadę życząc wszystkim uczniom powodzenia oraz uzyskania jak najlepszych wyników. Zadania testowe Olimpiady opracowała p. A. Wojtasik i p. B. Krzemińska.


Ogłoszenie wyników XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbyło się w dniu 01.10.2012 r. Dyplomy i nagrody wręczyła P. Wicedyrektor Barbara Stepnowska. Każdy uczestnik Olimpiady otrzymał drobny upominek w postaci długopisu. 


Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce : Prusaczyk Justyna (klasa 4 Tg)
II miejsce: Szymczyk Przemysław( klasa 4 Tg)
III miejsce : Wszendyrówna Małgorzata( klasa 4 Tg)


Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie okręgowym Olimpiady, która odbędzie się 11.01.2013r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie.


Dziękujemy Radzie Rodzicom za ufundowanie nagród rzeczowych.

obejrzyj zdjęciaEwa Tyszka 

 

PODZIĘKOWANIE


 63 z 63

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl