TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - CUKIERNIKKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;
  • wytwarzania produktów spożywczych,
  • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
  • języka obcego zawodowego,
  • prowadzenia własnej firmy.

Absolwent może podjąć pracę:

Technik Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach. Może również prowadzić własną działalność usługową polegającą na produkcji wyrobów cukierniczych głównie na indywidualne zamówienia.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl