TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

Klasa pod patronatem OSM PiątnicaKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich.

Absolwent szkoły w zawodzie TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO (314402) powinien być przygotowany do:

 • pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
 • wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego,
 • magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego,
 • planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich,
 • wytwarzania wyrobów mleczarskich,
 • oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Absolwent może podjąć pracę:

 • w zakładach gastronomicznych, kuchni molekularnej;
 • we firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności;
 • we własnej firmie w branży spożywczej;
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności;
 • w laboratorium analitycznym;
 • w prywatnych gospodarstwach mleczarskich.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl