TECHNIK HOTELARSTWAKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
  • przygotowywania i podawania śniadań,
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
  • rezerwacji usług hotelarskich,
  • obsługi gości w recepcji,
  • języka obcego zawodowego,
  • prowadzenia własnej firmy.

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich oraz w administracji samorządowej na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl