Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC)


Podsumowanie projektu edukacyjnego „Ocalić od zapomnienia” 29 listopada 2016 roku

 

W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła do NPRC, mającego na celu promocję i wspieranie czytelnictwa wśród młodych. Aby sprostać wymaganiom, podjęliśmy szereg działań. Jednym z wymogów było przygotowanie projektu edukacyjnego, stąd pomysł przybliżenia młodzieży życia i twórczości wybitnych poetów polskich: Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej Adama Mickiewicza, i Zbigniewa Herberta. W tym celu przygotowaliśmy główne zasady projektu „Ocalić od zapomnienia”, który został zainicjowany 1 października 2016 r. W projekt zostały zaangażowane wszystkie klasy naszej szkoły i ich wychowawcy. Każdy oddział otrzymał do wykonania określone zadanie związane z wybranym dla nich twórcą:

 

Klasy I: Maria Pawlikowska Jasnorzewska
Klasy II: Adam Mickiewicz
Klasy III: Wisława Szymborska
Klasy IV: Zbigniew Herbert.

 

Pomocą w merytorycznym przygotowaniu i fachową radą służyli nauczyciele języka polskiego.

 

Projekt zakładał wykorzystanie księgozbioru i materiałów biblioteki szkolnej. Termin złożenia prac upływał 20 listopada 2016r.

 

W dniach 21-25 listopada w naszej szkole trwał Tydzień Literatury, w czasie którego zostały zaprezentowane wykonane przez uczniów prace: plakaty, kolaże, prezentacje multimedialne, zakładki do książek, konkury literackie, recytacje. Plakaty promujące podsumowanie projektu przygotowała p. Agnieszka Wilińska.

 

29 listopada odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie całości projektu edukacyjnego, którego zwieńczeniem była wieczornica zatytułowana „Ocalić od zapomnienia”. Przedstawiono wtedy wstępną prezentację dotyczącą działań w ramach NPRC, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas: III To, IV Te, IV Ht, III Tz.

 

Scenariusz wieczornicy opracowała p.Agnieszka Sikorska, oprawę muzyczną – p.Dariusz Bunkowski, a scenografię przygotowała p.Krystyna Korczakowska-Nosek.

 

Imprezie towarzyszyła wystawa prac przygotowanych przez uczniów oraz materiały, z których uczniowie korzystali: tomiki poetyckie oraz opracowania literackie dotyczące poszczególnych twórców.

 

 

Kordynatorami projetu były

p.Elżbieta Jaźwińska i p.Agnieszka Sikorska.

 

   

 

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl