INFORMACJA

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

 

Informuję, że zgodnie z decyzją władz państwowych i organu prowadzącego szkoły - wszelkie zajęcia dla uczniów ZSZ Nr 4 w Ostrołęce od 12 marca do 25 marca zostają zawieszone. Dotyczy to także PRAKTYK ZAWODOWYCH. Uczniowie zostaną skierowani do odbycia tych praktyk w innym terminie. Zaistniała sytuacja wynika z okoliczności niezależnych od Szkoły.

 

z up. dyrektora: Adam Zienkiewicz

 

APEL MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OSTROŁĘKI

 

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH

W środę 11 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o zamknięciu placówek oświatowych. W całym kraju od 12 do 25 marca zostają odwołane zajęcia w żłobkach, przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych.

 

Ostrołęckie szkoły i przedszkola będą zamknięte od piątku 13 marca br. W czwartek 12 marca będzie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci, którym tego dnia rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Szkoły będą zamknięte co najmniej do 25 marca.  

 

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

 

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki, nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

PRELEKCJA CENTRUM DIETETYCZNEGO "NATURHOUSE"

W dniu 28.02.2020r. odbyła się na auli w ZSZ Nr.4 im.A.Chętnika prelekcja wygłoszona przez Panią Joannę Piotrowską z Centrum Dietetycznego Naturhouse, która przybliżyła naszym uczniom zasady prawidłowego odżywiania się, uświadomiła błędy żywieniowe najczęściej popełniane przez osoby w młodym wieku, a także zaprosiła na bezpłatną analizę składu ciała.

 

Celem spotkania było propagowanie zdrowego żywienia, ale również zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które leży u podstawy piramidy żywieniowej.

 

Przybliżyła także pracę dietetyka, który na podstawie konsultacji indywidualnych, wykonaniu niezbędnych badań i pomiarów oraz przeprowadzeniu wywiadu dietetycznego, identyfikuje problem i proponuje skuteczne rozwiązania .

 

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

Współorganizatorzy spotkania - Agnieszka Wojtasik, Elżbieta Stepnowska, Milena Tyszka, Renata Lech.

Milena Tyszka

 

 

Podstrony

 ...  ...

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018