ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku dla klas pierwszych odbędzie się 01. września na sali gimnastycznej ZSZ nr 4 w dwóch turach

Klasy 1G i 1O – godzina 10:00

Klasy 1A i 1S – godzina 11:00

Po uroczystym rozpoczęciu roku klasy udają się na spotkanie z wychowawcami:

1G- sala gimnastyczna

1O- sala 41

1S- sala gimnastyczna

1A- sala 41

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

OGŁOSZENIE REKRUTACJA

 

W dniach 11 i 12. 08.2020r odbędą się badania lekarskie dla kandydatów do klas I – szych:

11.08.2020 od godz. 8.00 do 14.00

12.08.2020 od godz. 8.00 do 11.00 

Badania przeprowadzone zostaną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego !

 

Lekarz medycyny pracy przyjmuje również w gabinecie:

Ostrołęka ul. Prądzyńskiego 4 lok. Nr 6

poniedziałek od 12.00 do 16.00 środa od 12.00 do 16.00 tel. 666 382 282 

 

Po zakończonej rekrutacji uczniowie (oprócz tech. ekonomicznego ) zgłaszają się do Sanepidu (Ostrołęka ul. Targowa 4) w celu wykonania badania na nosicielstwo do książeczki zdrowia. Po otrzymaniu wyniku z sanepidu uczeń kupuje książeczkę zdrowia i udaje się do lekarza rodzinnego. We wrześniu dostarcza książeczkę zdrowia do szkoły. 

 

WAKACJE w SZKOLE

Chociaż trwają wakacje, my nie zwalniamy tempa! Ponad 50 uczniów realizuje staże zawodowe w przedsiębiorstwach z Ostrołęki i okolic, jak również wyjazdowe – w warszawskich firmach. Staże realizowane są w ramach projektu „Szansa na rynku pracy” RPMA.10.03.01-14-8992/17. Sam budynek szkoły też nie stoi zapominany!

Dnia 29 lipca 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Wdrożenie procedury prowadzącej do określenia specyfikacji wyposażenia pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy” (MWSO-3-2019-113) realizowanego przez KLS Partners Sp. z o.o. oraz EKPEDEFTIKI PAREMVASI. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracowni zawodowych poprzez wypracowanie i wdrożenie w KLS Partners sp. z o.o. procedury prowadzącej do określenia specyfikacji wyposażenia pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Podczas spotkania podsumowano wielomiesięczną pracę oraz zaprezentowano wyniki.  

Jednocześnie odbyło się szkolenie dla opiekunów stażu, które było wynikiem współpracy KLS Partners Sp. z o.o. oraz Education & Information Technology Centre LTD. Projekt, w ramach którego odbyło się szkolenie nosi tytuł: „Szkolenia dla opiekunów stażu szansą na podniesienie jakości staży” (W16-01-2019). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości staży u pracodawców poprzez wypracowanie i wdrożenie w KLS Partners sp. z o.o. modelu podnoszenia kompetencji opiekunów stażu wypracowanego na bazie doświadczeń i wiedzy EDITC z Cypru.

Jedno i drugie działanie wykorzystywało wiedzę i dobre praktyki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce, innych ostrołęckich szkół zawodowych oraz pracodawców prowadzących działalność w Ostrołęce i okolicach, oraz pracodawców z Grecji i Cypru. Zawiera również doświadczenia greckich i cypryjskich instytucji prowadzących działalność edukacyjną zawodową.

Anna Słota

 

Podstrony

 ...  ...

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018