AKTUALNOŚCI


PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY KSIĘGOWEGO


W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce nauczyciele zespołu przedmiotów ekonomiczno- handlowych oraz uczniowie klas ekonomicznych 1 A , 2 A 1 , 2 AH i 3 A brali udział w cyklu spotkań mających przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego. Spotkania realizowane były z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość zgodnie z następującym harmonogramem:

 Data i godzina spotkania

Temat spotkania

Prowadzący spotkanie

28 stycznia 2021 roku godz. 10.00 – 11.00

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez podmioty gospodarcze – ujęcie praktyczne

Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

24 lutego 2021 roku godz. 10.00 – 11.00

Jakie formy zatrudnienia funkcjonują w praktyce gospodarczej?

Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista ds. kadr i płac

24 marca 2021 roku godz. 10.00 – 11.00

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Pani Maria Marek – radca prawny

28 kwietnia 2021 roku godz. 10.00 – 11.00

Rachunkowość jako system informacyjny jednostek gospodarczych

Pani Jadwiga Godlewska – biegły rewident

Klasa 2 A1 uczestniczyła w spotkaniach w ramach innowacji programowej „PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE” objętej patronatem SKwP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w spotkaniach a organizatorom prowadzącym ze SKwP za praktyczne i fachowe przybliżenie wiedzy ekonomicznej uczniom. Spotkania realizowane były w ramach WSDZ

 

Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno - Handlowych

Małgorzata Złotkowska  

PODZIĘKOWANIE DLA MATURZYSTÓW


W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie z życie sportowe szkoły, sportową walkę oraz za godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych.

Chcielibyśmy wyróżnić i nagrodzić pamiątkową statuetką następujące osoby:

4TG

Kowalczyk Wiktoria, Kwiatkowski Bartek, Mizerek Jakub, Marchewka Konrad

4 TG1

Majkowski Daniel, Nurczyk Michał, Żebrowski Juliusz, Dudek Mateusz, Dudziec Jakub, Grajko Tyberiusz  

4 TO

Jakubiak Patryk, Turek Anna  

4 HS

Skierkowski Kacper, Zięba Aleksandra, Drężek Bogumiła  

4 TE

Dumała Anita  

 

Małgorzata Litwa

PODZIĘKOWANIA DLA SPÓŁDZIELCÓW


Podczas zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych, zarząd Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” wraz z opiekunami, podziękowali spółdzielcom z klasy 4 Technikum ekonomicznego za współpracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz spółdzielni.

Szczególne podziękowania składamy członkom zarządu: Izabeli Koper -prezes, Julicie Marczak – wiceprezes oraz Klaudii Gutowskiej– sekretarz.

Niech kompetencje zdobyte w spółdzielni zaowocują w życiu zawodowym. Życzymy Wam sukcesów na maturze oraz spełniania marzeń.

 

Barbara Parzych

LEKCJE z ZUS


22 kwietnia 2021 r. uczniowie z klasy 3 Technikum ekonomicznego wraz z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych uczestniczyli w „Lekcji z ZUS”, która została przeprowadzona w formie zdalnej przez pracowników Inspektoratu ZUS w Ostrołęce, we współpracy z Odziałem w Płocku.

Podczas spotkania zostały omawiane tematy dotyczące zasiłków i emerytur wypłacanych przez ZUS, PUE ZUS – kompleksowy e-urząd oraz ubankowienie. 

 

Barbara Parzych

PODZIĘKOWANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS DLA WOLONTARIUSZY


"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi." św. Jan Paweł II

Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce dziękuję Wolontariuszkom i Wolontariuszom z klas maturalnych za udział w organizowanych akcjach wolontariatu, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra i za bezinteresowną pomoc.

 

Szkolne Koło Caritas ZSZ Nr 4 w Ostrołęce

Agnieszka Sikorska ks. Marek Spiżewski

 
3 z 268

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl