Matura 2020/2021

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2020 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku - AKTUALIZACJA nr 1

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informatory CKE

 

Arkusze Maturalne

 

Materiały Dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018