STATUS PRAWNY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 w OSTROŁĘCE

  • Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

 

 

 
Adres Szkoły

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im.Adama Chętnika

ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel./fax:(29) 764-21-27

e-mail:zsz4oka@op.pl

www.zsz4-ostroleka.com