ŚWIADECTWA Z EGZAMINU MATURALNEGO POPRAWKOWEGO DO ODBIORU

W dniu dzisiejszym 30.09.2020 Świadectwa z egzaminu maturalnego poprawkowego są do odbioru od 12:00 w sekretariacie szkoły na ul. Traugutta

 

Aldona Zadroga

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020

KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informujemy, iż w szkole ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w terminie od 08.06.2020 do 12.06.2020.

 

ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla absolwentów Technikum Nr 4 odbędzie się w środę 29 kwietnia 2020 roku. Zgłaszający się po świadectwo są zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego (maseczki na usta i nos, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych osób, przebywanie tylko w wyznaczonych miejscach, opuszczenie tereny szkoły natychmiast po odebraniu dokumentów). Osoby zgłaszające się po świadectwo proszone są o zabranie własnych długopisów!

 

Świadectwa wydawać będą wychowawcy klas w sali gimnastycznej szkoły według harmonogramu:

1) godz. 9.00 - 9.30 – klasa 4G – wych. B. Krzemińska

2) godz. 10.00 – 10.30 – klasa 4R – wych. D. Sakowska

3) godz. 11.00 – 11.30 – klasa 4KS – wych. A. Stefańska

4) godz. 12.00 – 12.30 – klasa 4H – wych. K. Pyskło

5) godz. 13.00 – 13.30 – klasa 4O – wych. E. Sienkiewicz

6) godz. 14.00 – 14.30 – klasa 4A – wych. J. Skarzyńska 

 

 

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018