„KOMBO” OBLIMPIAD NA GASTRONOMII

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole, aż wrzało od poziomu wiedzy! A to wszystko za sprawą trzech, szkolnych etapów olimpiad tematycznych na Gastronomii .

Dnia 20 października 2020 r. odbyła się XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

o tematyce wiodącej „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą” . Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym.

W Olimpiadzie wzięło  udział 25 uczniów z klasy 3 TG, 3 R, 4 TG, 4 R - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz z klasy 4 TK – Technik Technologii Żywności – Cukiernik. 

Sprawdzeniem wiedzy uczniów był test składający się z 60 zadań otwartych i zamkniętych z zakresu tematyki wiodącej, gastronomii oraz nauki o żywności i żywieniu. 

Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności przeprowadziła komisja w składzie: M. Kacperek, W. Dyko, E. Tyszka

Czytaj Dalej>>

 

KONKURS ZBIÓRKA BATERII

W dniach od 15.09.2020r - 09.10.2020r. odbył się etap szkolnego konkursu „Zbiórka Baterii w Szkole”. Konkurs miał na celu szerzenia edukacji ekologicznej związanej z ochroną środowiska wśród społeczności szkolnej. Są to długofalowe, działania na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, konkurs inicjował szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program szkolnego konkursu „ ZBIERAJ BATERIE W SZKOLE !” poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca całą społeczność szkolną do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego ufundowane przez Spółdzielnie Uczniowską „EKONOMIK” i SK PCK .

Wyniki konkursu: 

1.Julia Kossakowska kl. II KC1 – I miejsce (72kg)

2.Julia Ścibek kl. IV Te – II miejsce (19kg)

3.Aleksandra Dymerska kl. II AH – III miejsce (17,5 kg)

4.Kamil Ciszkowski kl. I S - IV miejsce (13kg)

5.Kacper Grzybowiński kl. II TO1 - V miejsce (9,88kg)

6.Natalia Grabowska kl. II TE1 – VI miejsce (3,26kg)

 

Uczennica , która zebrała najwięcej kg baterii Julia Kossewska z kl. II KC1 została wytypowana do Międzyszkolnego konkursu „Zbiórka baterii w szkołach” organizowanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. Nasza szkoła zebrała podczas tego konkursu 150kg baterii. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pozostałym pracowników szkoły dziękujemy za zaangażowanie się w zbiórkę baterii.

 

Organizatorami szkolnego konkursu były:
B. Zaborowska, M. Zalewska, H. Kozikowska, E. Zabielska 

 

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW DEKLARUJĄCYCH UDZIAŁ W OLIMPIADACH

Zmiana terminu OLIMPIAD!

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI 23.10.2020 (piątek) godzina 9:00 - sale 31,32 i 38 (będą wywieszone listy uczestników na drzwiach sal)

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH 23.10.2020 (piątek) blok TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI godzina 11.00 - Aula
blok GASTRONOMIA - Blok żywieniowy godz.10.00 stołówka szkolna

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ W NASZEJ SZKOLE

Edycja jesienna XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w naszej szkole

W dniach 15-17 września 2020 r. na platformie internetowej odbył się etap szkolny pisemny online XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W konkursie z naszego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce wzięło udział 20 osób. Do etapu diecezjalnego pisemnego online, który odbył się 29 września 2020 r., zakwalifikowały się 3 osoby: Alicja Piwowarczyk z klasy 2KC1, Julia Morawska z klasy 2SH1 i Klaudia Berk z klasy 2AH.

2 października 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyła się druga część etapu diecezjalnego ustna stacjonarna.

Do konkursowych zmagań przystąpili: Alicja Piwowarczyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, Tomasz Folga z Liceum Ogólnokształcącego w Chorzelach, Kinga Dawidowska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, Weronika Wilczewska z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowii Mazowieckiej, Paulina Arasim z 31 Liceum w Zambrowie i Jakub Sikorski z I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie.

Całość spotkania rozpoczęła Eucharystia sprawowana w intencji uczestników i organizatorów OKWB. Konkurs przeprowadziła komisja w następującym składzie: przewodniczący ks. Prorektor WSD w Łomży dr Zbigniew Skuza – biblista i wykładowca oraz członkowie: dr Tadeusz Kowalewski – przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana w Łomży i Romuald Gumienniak – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Zwycięską trójką okazali się następujący uczestnicy:

1. Tomasz Folga

2. Jakub Sikorski

3. Alicja Piwowarczyk 

12 października 2020 r. powyższa trójka wzięła udział w teście pisemnym online finału edycji jesiennej XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Wszystkim uczestnikom etapu szkolnego pisemnego online oraz etapu diecezjalnego pisemnego online z naszej Czwórki dziękujemy za udział.

Alicji Piwowarczyk z klasy 2KC1 gratulujemy uzyskania wspaniałego wyniku i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły na szczeblu ogólnopolskim!

ks. Marek Spiżewski Bogusław Zych 

 

HARMONOGRAM ELIMINACJI

HARMONOGRAM ELIMINACJI SZKOLNYCH DO OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD GASTRONOMICZNYCH

lp.

NAZWA OLIMPIADY

DATA

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI

1.

Olimpiada o Żywności i Żywieniu

20.10.2020

E.Tyszka, M.Kacperek, W.Dyko

2.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

23-24.10.2020

A.Krasna, S.Dyko, ( blok gastronomiczny )
E.Okowicka-Dyl, M.Tyszka ( blok technologia żywności )

3.

Olimpiada o Żywności.

26.10.2020

R.Lech, , A.Wojtasik

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018