KREWKI BIEG

30 września skończył się I etap wyzwania KREWKI BIEG 2020 - „Światowy Dzień Krwiodawcy”, w którym wzięło udział siedem osób z naszej szkoły reprezentując Szkole Koło HDK ZSZ Nr4 Ostrołęki Legion. Warunkiem zdobycia pamiątkowego medalu było przebiegnięcie min. 15 km w czasie dwa tygodnie.

Do akcji zgłosiło się 834 osoby z całej Polski i nie tylko, wystartowało 691 osób, ukończyło 674. W klasyfikacji ogólnej plasujemy się następująco:

Kategoria K-junior 

3 miejsce Aleksandra Andyszczyk kl. 2 SH1, pokonany dystans 29.8 km
4 miejsce Natalia Merecka kl. 4 Tg, pokonany dystans 23.2 km
8 miejsce Weronika Kutryb kl. 4 Tg, pokonany dystans 15.8 km
7 miejsce Anna Kumińska kl. 2 To, pokonany dystans 16.1 km

Kategoria M-junior

2 miejsce Jakub Prajs kl. 4 Tg, pokonany dystans 29.2 km
3 miejsce Paweł Kiernozek kl. 4 Tg, pokonany dystans ł 20.2 km

Kategoria K-masters

25 miejsce Małgorzata Litwa, pokonany dystans 27.7 km

Gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy do wzięcia udziału w II etapie KREWKI BIEG 2020 – „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, który rozpocznie się 1 listopada i będzie trwał do 31 grudnia 2020 r.

Małgorzata Litwa Katarzyna Kowalska  

KONKURS ZBIÓRKA BATERII

W dniach od 15.09.2020r - 09.10.2020r. odbył się etap szkolnego konkursu „Zbiórka Baterii w Szkole”. Konkurs miał na celu szerzenia edukacji ekologicznej związanej z ochroną środowiska wśród społeczności szkolnej. Są to długofalowe, działania na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, konkurs inicjował szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program szkolnego konkursu „ ZBIERAJ BATERIE W SZKOLE !” poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca całą społeczność szkolną do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe po powrocie do szkoły z nauczania zdalnego ufundowane przez Spółdzielnie Uczniowską „EKONOMIK” i SK PCK .

Wyniki konkursu: 

1.Julia Kossakowska kl. II KC1 – I miejsce (72kg)

2.Julia Ścibek kl. IV Te – II miejsce (19kg)

3.Aleksandra Dymerska kl. II AH – III miejsce (17,5 kg)

4.Kamil Ciszkowski kl. I S - IV miejsce (13kg)

5.Kacper Grzybowiński kl. II TO1 - V miejsce (9,88kg)

6.Natalia Grabowska kl. II TE1 – VI miejsce (3,26kg)

 

Uczennica , która zebrała najwięcej kg baterii Julia Kossewska z kl. II KC1 została wytypowana do Międzyszkolnego konkursu „Zbiórka baterii w szkołach” organizowanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki. Nasza szkoła zebrała podczas tego konkursu 150kg baterii. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pozostałym pracowników szkoły dziękujemy za zaangażowanie się w zbiórkę baterii.

 

Organizatorami szkolnego konkursu były:
B. Zaborowska, M. Zalewska, H. Kozikowska, E. Zabielska 

 

Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i pracowników ZSZ Nr4

W dniach 12-16.10.2020 w Erfurcie (Niemcy) przebywała ostatnia, czteroosobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wzięli udział w projekcie „Obserwacja uczestnicząca – nowe doświadczenia i podwyższone kompetencje zawodowe POWR 04.02.00-IZ-00-00-006/18” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Z naszej szkoły w projekcie wzięło udział 18 nauczycieli i czterech pracowników kuchni (warsztatów szkolnych). Podczas pobytu w Erfurcie mieliśmy możliwość poznania systemu edukacji zawodowej w Niemczech oraz porównania go z systemem obowiązującym w naszym kraju. Odwiedziliśmy kilka zakładów pracy m.in. restauracji , hoteli oraz szkołę zawodową dla młodzieży.

Pobyt w Erfurcie wykorzystaliśmy także do wymiany poglądów i zacieśnienia przyjaźni z nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, którzy również brali udział w tym projekcie. Oprócz realizacji zadań projektowych znaleźliśmy odrobinę czasu na zwiedzanie i to nie tylko Erfurtu ale i okolicznych atrakcji turystycznych. Organizatorzy, zarówno ze strony niemieckiej- BVTU Heiko Schuler jak i ze strony polskiej -dr Ireneusz Żuchowski ,prorektor do spraw rozwoju i promocji Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, dołożyli wszelkich starań aby nasz pobyt w Niemczech był atrakcyjny i bogaty zarówno pod względem merytorycznym jak i turystyczno-kulturalnym.

W imieniu uczestników bardzo dziękujemy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży za zaproszenie naszej Szkoły do projektu oraz pani Barbarze Stepnowskiej za umożliwienie nam uczestniczenia w szkoleniu.

Uczestnicy

Anna Przygoda-Majewska

Elżbieta Niedźwiedzka

Anna Krasna

Elżbieta Stepnowska  

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW DEKLARUJĄCYCH UDZIAŁ W OLIMPIADACH

Zmiana terminu OLIMPIAD!

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWNOŚCI 23.10.2020 (piątek) godzina 9:00 - sale 31,32 i 38 (będą wywieszone listy uczestników na drzwiach sal)

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH 23.10.2020 (piątek) blok TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI godzina 11.00 - Aula
blok GASTRONOMIA - Blok żywieniowy godz.10.00 stołówka szkolna

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

30.09.2020 - tego dnia wszystkie pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, czyli tradycyjnie odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkurencji otrzęsinowych zajęły się starsze koleżanki i koledzy z klasy III Tg – Paulina Cichocka, III Te – Aleksandra Olender, Marta Budna, Cezary Kostrzewski oraz Paweł Kiernozek i Jakub Prajs z klasy IV Tg.

Konkurencje, z którymi musieli się zmierzyć przedstawiciele klas pierwszych to: „reklama”, „jaka to melodia”, „picie mleka”, „trudne słowa”, „quizz o szkole”, „jedzenie jogurtu”. Zabawa była przednia, mnóstwo śmiechu i pozytywnej energii podczas bezwzględnej rywalizacji o palmę pierwszeństwa w poszczególnych konkurencjach. Po podsumowaniu punktów najlepsza okazała się drużyna z klasy I To, która otrzymała voucher zwalniający z odpytywania , klasówki itd. w wybranym przez uczniów dniu.

Otrzęsiny jak co roku, były świetną formą rozrywki zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli jednocześnie integrując społeczność szkolną. 

Samorząd Uczniowski

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018