OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 23 marca 2020r. do odwołania na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły.

Interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny - nr tel. 29/ 764 21 27 lub mailowy - zsz4oka@op.pl.

 

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

INFORMACJA

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

 

Informuję, że zgodnie z decyzją władz państwowych i organu prowadzącego szkoły - wszelkie zajęcia dla uczniów ZSZ Nr 4 w Ostrołęce od 12 marca do 25 marca zostają zawieszone. Dotyczy to także PRAKTYK ZAWODOWYCH. Uczniowie zostaną skierowani do odbycia tych praktyk w innym terminie. Zaistniała sytuacja wynika z okoliczności niezależnych od Szkoły.

 

z up. dyrektora: Adam Zienkiewicz

 

APEL MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA OSTROŁĘKI

 

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018