FINAŁ II OLIMPIADY WIEDZY o KURPIACH

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY KSIĘGOWEGO

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszam nauczycieli oraz uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista na cykl spotkań mających przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego. Spotkania realizowane będą z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość zgodnie z następującym harmonogramem : Harmonogram do pobrania

Przewodnicząca Zespołu

Przedmiotów Ekonomiczno - Handlowych

Małgorzata Złotkowska

 

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W ZSZ NR 4

 

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa obchodzone są rokrocznie od 1972 r. i przypadają one na 22 – 26 listopad. To święto jest ukłonem w stronę Honorowych Dawców Krwi, czasem podziękowań za ich bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Ma ono również na celu podniesienie społecznej świadomości potrzeby oddawania krwi, aby zapewnić potrzebującym pacjentom dostępu do tego unikalnego ratującego życie „leku”.

Podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa Szkolne Koło HDK Ostrołęcki Legion oraz Klub HDK Ostrołęcki Legion podjęli kilka działań rozpowszechniających krwiodawstwo.

Na szkolnej stronie internetowej i facebook’u udostępniane były filmiki, spoty dotyczące oddawania krwi, poruszające problem braku krwi, a młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę w przygotowanym dla nich quizie „Co wiesz o krwi i krwiodawstwie?”.

Członkowie SK HDK podjęli wyzwanie udziału w II etapie Krewkiego Biegu „Dni Honorowego Krwiodawstwa”.

Zorganizowane zostały dwa konkursy: na najlepszą prezentację multimedialną „Dar krwi – darem życia” i na hasła propagujące krwiodawstwo.

Z pośród przesłanych prac komisja w składzie wicedyrektor Aldona Zadroga, Katarzyna Kowalska, Małgorzata Litwa, Paweł Stawicki - koordynator oddziału Ostrołęcki Legion, wyłoniła następujących zwycięzców:

Prezentacja multimedialna „Dar krwi – darem życia”:

1 miejsce Wiktoria Wróbel z klasy 2 Tg

2 miejsce Wiktoria Sypniewska z klasy 2 Tg

3 miejsce Anna Kumińska z klasy 2 To  

Hasła propagujące krwiodawstwo:

1 miejsce Emilia Mikulska z klasy 1 Tg

2 miejsce Julita Gąska z klasy 2 Tg1

3 miejsce Dominika Bałazy z klasy 3 Hs  

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!!!!!!!! 

 

Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w proponowanych przez nas działaniach, jednocześnie zachęcamy do współpracy przy innych organizowanych akcjach. 

Katarzyna Kowalska

Małgorzata Litwa 

„ NAJLEPSZY KSIĘGOWY W ZSZ NR 4 W OSTROŁĘCE”

W dniu 3 grudnia 2020r. uczniowie klasy czwartej technikum ekonomicznego przystąpili zdalnie do konkursu na najlepszego księgowego w ZSZ nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

Zadanie konkursowe należało rozwiązać z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Młodzi księgowi sporządzali: plan kont. dziennik księgowań, zestawienie sald i obrotów, Obliczali zaliczkę miesięczną z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT , rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz przeprowadzali analizę finansową przedsiębiorstwa.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Małgorzata Złotkowska,

Członkowie: Joanna Skarzyńska , Barabara Parzych i Barbara Zatryb

postanowiła wynagrodzić wszystkie osoby uzyskujące maksymalnie taką samą punktacje za wykonane zadanie.

Są to uczennice :

GUTOWSKA KLAUDIA , ANITA DUMAŁA, MAGDALENA ŻEBROWSKA , JOANNA ROMANOWSKA.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym życiu zawodowym.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców i Spółdzielnię uczniowską EKONOMIK za które w imieniu zespołu dziękuję.

 

Małgorzata Złotkowska

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 

 

W dniu 01 grudnia 2020r. uczniowie z klasy II , III i IV technikum ekonomicznego przystąpili zdalnie w formie TESTU TEAMS do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „ POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”  

SZKOLNY KOMITET KONKURSOWY powołany do zorganizowania VIII edycji konkursu na rok szkolny 2020/2021

W składzie :

MAŁGORZATA ZŁOTKOWSKA - Przewodnicząca Szkolnego Komitetu Konkursowego

CZŁONKOWIE : 1. JOANNA SKARZYŃSKA 2. BARBARA PARZYCH  

wyłonił następujących 2 zwycięzców, którzy będą reprezentować szkołę na etapie regionalnym w Warszawie. Są to uczennice:

ANITA DUMAŁA - Klasa IV A KAROLINA BAKUŁA - Klasa III A  

Ogółem w zawodach szkolnych wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły Uczennice:

Anita Dumała , Romanowska Joanna , Żebrowska Magdalena – kl. IV A ,

Bakuła Karolina , Ochtera Paulina – III A , Bednarczyk Klaudia – II AH

otrzymały max ilość punków 25/25. W związku z powyższym że tylko 2 osoby reprezentują szkołę 04.12.2020 przeprowadzona została dogrywka – TEST – 40 pytań w wyniku której wyłoniono w/w zwycięzców.  

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu regionalnym. 

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców i  Spółdzielnię uczniowską EKONOMIK  za które w imieniu zespołu ekonomiczno-handlowego dziękuję.

 

Złotkowska Małgorzata

 

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018