Festyn i sympozjum spółdzielcze

W słoneczną niedzielę 20 maja, na placu przy ul. Hallera, bawiły się społeczności dwóch największych spółdzielni w mieście - OSM i Centrum, a także Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Mnóstwo atrakcji, zabawy i koncerty poprzedziło sympozjum, w którym wzięli udział spółdzielcy, działacze oraz zaproszeni goście. Tegoroczny festyn spółdzielczy zainaugurowało sympozjum pod hasłem: "Spółdzielczość mieszkaniowa w 100-leciu niepodległej Polski".

 

 

 

 

Działacze, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni pracy, delegaci urzędu marszałkowskiego i władz samorządowych oraz zaproszeni goście, spotkali się w sali klubu "Oczko". Animatorem spotkania był Grzegorz Oracz.

 

Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”:

Katarzyna Brzozowska – prezes i Angelika Nurczyk - wiceprezes wraz z opiekunem Panią Barbarą Parzych, również skorzystały z zaproszenia na sympozjum.

 

Po zakończeniu sympozjum, uczestnicy przejechali na teren festynu, gdzie dokonano uroczystego otwarcia imprezy. Pani Janina Zambroń – prezes OSM – podczas uroczystego otwarcia festynu podkreśliła rolę oraz wkład Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” w organizację tej imprezy.

 

 

Po części oficjalnej nastąpił ciąg dalszy atrakcji - były konkursy z nagrodami, tort, a na scenie można było podziwiać występy zdolnych uczniów z ostrołęckich szkół i przedszkoli, tancerzy z klubu Atria, zespół Schron, pokaz zumby, koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, prezentacje uczniów szkoły muzycznej i wiele innych. Wokół ustawiono stoiska gastronomiczne, kramy ze sztuką ludową oraz zabawkami. Gwiazdami wieczoru były zespoły muzyki disco polo: Impuls i Magnum, które porwały publiczność do tańca.

 

Pragnę serdecznie podziękować niezawodnej młodzieży z klas: 1 TE, 2 TE, 3 TE oraz 1 HS, która z ogromnym zaangażowaniem wykonywała wszelkie powierzone zadania i jednocześnie godnie reprezentowała naszą szkołę.

 

Jestem również wdzięczna za pomoc szanownym koleżankom : Pani Małgorzacie Święcickiej i Joannie Skarzyńskiej, a także pozostałym pracownikom, którzy wykonali prace związane z przygotowaniem stoiska naszej szkoły.

 

Szczególnie istotne było dla nas wsparcie i aprobata ze strony Pani Dyrektor Anny Przygody-Majewskiej, która również uczestniczyła w tejże imprezie.

 

zapraszamy do galerii

 

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej

„EKONOMIK” Barbara Parzych  

 

 

 

 

 

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Elżbieta Niedźwiedzka

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

Inspektor ochrony danych
Leszek Kleczkowski
email:iod@ostroleka.edu.pl