DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 25 LISTOPAD 2018r.
Wolontariusze z SK PCK i Wolontariatu zbierają pluszowe Misie i gry edukacyjne dla przedszkolaków: Niepublicznego Przedszkola ”Bajkowe Przedszkole” w Ostrołęce.

 

Akcja potrwa od 29.10.2018r. do 20.11.2018r. Osoby chętne, które chcą podarować misie i gry edukacyjne mogą przynosić i wkładać do pudełka, które będzie stało na stoliku I p. obok gabinetu P. szkolnej pielęgniarki. Wszystkim z góry darczyńcom dziękujemy.

 

Opiekunowie Akcji:

SK PCK: Barbara Zaborowska

Wolontariat: Małgorzata Złotkowska  

SK PCK w PRZEDSZKOLU Nr 8
  

Dnia 14 grudnia 2016r SK PCK odwiedziło Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce. Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 5 i 6 latków . W ramach przeprowadzonego szkolenia przedszkolaki między innymi miały ćwiczenia praktyczne dotyczące prawidłowego bandażowania ran, unieruchomienia złamanej kończyny za pomocą chusty trójkątnej, układanie w pozycji bezpiecznej, a także wykonywały resuscytacje krążeniowo-oddechową na fantomie. Osoby, które przeprowadzały szkolenie to członkowie SK PCK uczennice z kl. II Ht: Karolina Majewska, Aneta Polak, Daria Ustaszewska pod opieką opiekuna SK PCK B. Zaborowskiej.

obejrzyj zdjęcia

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 

W dniach 23 i 24 listopada 2016 roku odbył się etap szkolny XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK .

 

W olimpiadzie wzięło udział 79 uczniów z klas : II Ht, II Tg. I Tg i I Tg1 . Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań . Najwyższą liczbę punktów uzyskała Karolina Żebrowska z klasy II Tg . Uczennica zdobyła 17 punktów i będzie reprezentowała szkołę w etapie rejonowym, który odbędzie się 16 grudnia 2016 roku .

 

Karolinie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie olimpiady . Etap szkolny przeprowadziły p. Edyta Zabielska, p. Barbara Zaborowska i p. Hanna Kozikowska .

 

Opiekunowie SK PCK

 

2016.10.26 PRZEDSZKOLE BAJECZKA
  

Dnia 26.10.2016r SK PCK – ZSZ nr 4 odwiedziło Bajkowe Przedszkole na Stacji. Wśród 5- 6 latków przeprowadzono pogadankę oraz ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast wśród 3- 4 latków zostały przeczytane bajki w ramach upowszechniania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na rok szkolny 2016/2017, który polega na upowszechnianiu czytelnictwa i rozwijaniu zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Osoby przeprowadzające szkolenie i czytanie bajek to uczniowie z kl. I Tg: A. Zadroga, P. Filochowska, K. Żebrowski, G. Podbielska, E. Kucaba , pod opieką opiekunów SK PCK: B. Zaborowskiej i E. Zabielskiej.

 

Barbara Zaborowska

obejrzyj zdjęcia

 

KONKURS "MOJE ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW"
    

W dniu 01.12.15 r. odbył się szkolny konkurs ,, Moje życie bez nałogów ”. Swoją obecnością zaszczyciły nas p. dyrektor A. Przygoda – Majewska, p. wicedyrektor B. Grabowska, p. J. Kołomyjec z Zarządu Rejonowego PCK w Ostrołęce oraz panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce p. E. Gawrońska i p. M. Gryczka Konkurs prowadziła uczennica z klasy I Ht – Daria Ustaszewska . W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas : II Te, II To, II Ht, I Te i I Ht . Polegał on na rozwiązaniu 30 pytań testowych, dotyczących profilaktyki HIV/ AIDS, uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków . Młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat profilaktyki HIV / AIDS i uzależnień, na które narażeni są młodzi ludzie .

 

Wyniki konkursu :

I miejsce Paulina Kowalczyk kl. II Te

II miejsce Aleksandra Modzelewska kl. II To

III miejsce Monika Mierzejewska kl. II To

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które wręczyła p. wicedyrektor B. Grabowska . Zostały one zakupione przez Radę Rodziców .Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Po rozwiązaniu przez uczniów testu odbyło się przedstawienie przygotowane przez p.A. Sikorską na temat profilaktyki uzależnień .W części artystycznej wzięli udział uczniowie z klasy I Tk : A. Dziesińska, M. Prusaczyk, K. Nadolna, W. Orzechowska, N. Mielnicka, P. Krukowska, Sz. Napiórkowski, B. Gołąb, P. Kruczyk, K. Lubiejewski, M. Gąska, P. Drzyzguła i P. Załęski.

 

Następnie uczennice z klasy I Ht : Polak Aneta, Kurpiewska Patrycja i Surdel Weronika zaśpiewały piosenkę o tematyce uzależnień .

 

Organizatorami konkursu były p. B. Zaborowska – opiekun Szkolnego Koła PCK, p. E. Zabielska – opiekun Szkolnego Koła PCK i p. H. Kozikowska – pielęgniarka szkolna .  

 

Podstrony

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl