PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

ZADANIA

CELE

UWAGI

1.Organizacja pracy szkolnego koła PCK

1 Zebranie członków
2 Wybór przewodniczącego i zastępcy
3 Podział zespołu na sekcje i przydzielenie zadań do realizacji
4 Zatwierdzenie planu pracy na rok bieżący

Termin realizacji – miesiąc wrzesień

1.Przygotowanie gazetki
2.Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1.Obchody dnia młodzieży PCK
2. Samorządowe Przedszkole w Rzekuniu

1.Termin realizacji-  25 październik
2. Październik

1. Przygotowanie gazetki
2. Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Dni honorowego krwiodawstwa
2. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

1.Termin realizacji- listopad 22-26
2. Listopad

1.Przygotowanie gazetki
2.Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1.Światowy dzień AIDS
2. Szkoła podstawowa nr 2 w Ostrołęce

1.Termin realizacji- grudzień 01.
2. Grudzień

1.Przygotowanie gazetki
2.Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Zbiórka na WOŚP

1. Pierwsza pomoc zimą
2. Miejskie Przedszkole w Ostrołęce
3.Przeprowadzenie zbiórki pieniężnej w szkole na WOŚP

1Termin realizacji- styczeń
2. Styczeń
3. 5 stycznia

1.Przygotowanie gazetki
2.Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Dzień oporu bez przemocy
2. Miejskie Przedszkole w Ostrołęce

1.Termin realizacji- 20  luty
2.Luty

1.Przygotowanie gazetki
2.Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Międzynarodowy dzień niepełnosprawnych
2. Miejskie Przedszkole w Ostrołęce

1.Termin realizacji – 16 marca
2. Marzec

1.Przygotowanie gazetki
2.Przeszkolenie nowych osób z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1.Światowy dzień zdrowia
2. Młodzież, która wolny czas spędza w Świetlicy TPD w Ostrołęce

Termin realizacji -7 kwietnia
2.Kwiecień

1.Przygotowanie gazetki

1. Obchody PCK

Termin realizacji – 8 maja

1.Przygotowanie gazetki

1.Dzień Dziecka

Termin realizacji -1 czerwca

1 Zorganizowanie zbiórki plastikowych nakrętek
2. Zbiórka materiałów wtórnych (baterie, makulatura)

1. Przeprowadzenie zbiórki plastikowych nakrętek i podarowanie ich rodzicom chorej dziewczynce na zakup wózka inwalidzkiego

Październik- maj

1. Zbiórka artykułów szkolnych

1. Pomoc potrzebującym Ośrodkom w których dzieci spędzają wolny czas

Marzec

1. Zbiórka zabawek

1. Pomoc potrzebującym Ośrodkom w których dzieci spędzają wolny czas

Maj

1. Zbiórka słodyczy

1. Przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących dzieci.

Grudzień

 

Działania z zakresu wychowania, bezpieczeństwa i profilaktyka młodzieży:

 1. utrzymanie stałego kontaktu z pielęgniarką szkolną
 2. popularyzacja higieny zdrowotnej przez gazetki i organizowanie pogadanek
 3. udział w konkursach i olimpiadach np.: "Promocja zdrowego stylu życia", Rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy i działalności PCK
 4. zorganizowanie pogadanek z zakresu uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkotyki)

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW:

I- sekcja – przygotowanie gazetek:

 1. Kaczor Emilia kl. I HT
 2. Laskowska Patrycja kl. I HT
 3. Siekierska Anna kl. I HT
 4. Moczydłowska Karolina kl. I HT

II- sekcja- prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

 1. Bednarczyk Maria kl. I TG 1
 2. Stepnowska Patrycja kl. I TG 1
 3. Madrak Marietta kl. I TG 1
 4. Płodzich Hubert kl. I TG 1

III- sekcja – przeprowadzenie akcji charytatywnych

 1. Kaczyńska Patrycja kl. I TG 1
 2. Sadłowska Małgosia kl. I TG 1
 3. Pyskło Anna kl. I HT
 4. Filochowska Justyna kl. I HT

IV- sekcja – pisanie protokołów i informacji na stronę internetową.

 1. Tyszka Katarzyna kl. I HT
 2. Grala Aleksandra kl. I HT
 3. Frydrych Marlena kl. I HT

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl