ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA PTTK

Ewelina Sienkiewicz - opiekun SK PTTK

Robert Piątek – Prezes

Cezary Filochowski – v-ce Prezes

Edyt Zabielska –skarbnik

Barbara Stepnowska - sekretarz

Michał Wojtan - kronikarz

 

 

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl