HISTORIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR4 IM. ADAMA CHĘTNIKA W OSTROŁĘCE ZA OKRES 2018-2021

 


 

PODSUMOWANIE 15 – LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR4 IM. ADAMA CHĘTNIKA W OSTROŁĘCE 

 

Umiłowanie do kraju ojczystego, chęć poznania piękna polskiej ziemi, wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu to cele, które miały służyć pogłębianiu wiedzy i rozbudzaniu zainteresowań krajoznawczych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr4 im. Adama Chętnika.

 

Uchwałą Zarządu Oddziału Zakładowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Celuloza” w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2003 roku powołano Koło PTTK przy Zespole Szkół Zawodowych im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Pani Ewa Margiel nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarsko – turystycznych przy wsparciu obecnej Pani Dyrektor Anny Przygody – Majewskiej. W roku 2013 obchodziliśmy 10 lat działalności. Z tej okazji odbył uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klas turystycznych. Ro 2018 jest rokiem jubileuszu 15 – lecia istnienia SK PTTK przy ZSZ Nr4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

 

W ciągu 15 lat działalności Szkolne Koło zorganizowało wiele imprez turystycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych, których uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

 

Na stałe do kalendarza imprez wpisały się takie imprezy jak grzybobranie, kuligi, spływy kajakowe.

 

Szkolne koło PTTK to również organizator wielu wycieczek krajoznawczych po Polsce i świecie m.in. w Góry Świętokrzyskie, do Białowieży, na Bagna Biebrzańskie, w Karkonosze, Tatry na Wybrzeże Gdańskie, Szczecińskie i Mazury. Do najciekawszych wycieczek zagranicznych można zaliczyć wycieczkę do Szwecji, Słowacji, Tunezji, Czech, na Litwę i do Niemiec.

 

Propagując turystykę pieszą górską zdobyliśmy Rysy, Śnieżkę, Tarnicę i Łysicę, przetarliśmy wiele szlaków w Karpatach i Sudetach.

 

Członkowie koła kochają i propagują nasz region, którego kultura jest nam bliska. Tradycją stały się rajdy rowerowe szlakiem Adama Chętnika patrona naszej szkoły oraz rajd rowerowy „Szlakami barci kurpiowskich”.

 

W ramach edukacji uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny oraz Mazowieckie Forum PTTK. Był to konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkurs na najlepszy klub PTTK . W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. W dniu 28 listopada 2018 roku w

 

Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu. Praca nasza otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szkołę naszą reprezentowała 6 – osobowa grupa na czele z Panią Dyrektor Anną Przygodą Majewską , nauczycielami Panią Ewa Margiel i Eweliną Sienkiewicz oraz młodzieżą z klas 2, 3 i 4 Technikum Obsługi Turystycznej Paulą Zawadzką Alicją Bieluch i Piotrem Głażewskim

 

Mamy również osiągnięcia w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”. Pozwolicie, koleżanki i koledzy ,że przedstawię osiągnięcia z ostatnich 5 lat, ponieważ wcześniejsze były prezentowane na ostatnim Walnym Zebraniu podsumowującym 10- lecie SK PTTK :

 

• W 2014 roku praca „Adam Chętnik -piewca Kurpiowszczyzny” Zajęła II miejsce na etapie wojewódzkim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

 

• W 2016 roku praca konkursowa „Moja rodzina – mój region – mój kraj Wiktora Wójcika ucznia klasy 3 To zajęła I miejsce na etapie wojewódzkim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych a tym samym zakwalifikowała się do etapu centralnego. 

 

1. Członkowie Koła brali udział w imprezach ogólnopolskich takich jak: 1. XV Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego Kozienice 2014

2. XVII Zlot Turystów województwa Mazowieckiego Warka 2016

3. XVII Zlot Turystów województwa Mazowieckiego Warka 2016

4. rok 2015 był dla naszego koła szczególnie ważny po raz pierwszy w historii Zlotów nasza szkoła, Odział PTTK Celuloza ”oraz SK PTKK była organizatorem XVI Zlotu Turystów Województwa Mazowieckiego Ostrołęka 2015

 

Przez 15 lat owocnie współpracujemy z oddziałem zakładowym PTTK „Celuloza” w Ostrołęce, Mazowieckim Forum oddziałów PTTK oraz miejscowymi biurami podróży „Juventus” „Sośniny” „Gabriella”. Nauczyciele członkowie naszego koła zostali wybrani do zarządu Oddziału.

 

Działalność koła została zauważona również na zewnątrz. Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki członkowie Szkolnego Koła otrzymali podziękowanie za owocną pracę na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa od Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika Wśród wyróżnionych osób znaleźli się nauczyciele: 2 – krotnie Pani Ewa Margiel, Pani Anna Przygoda – Majewska, Pani Małgorzata Litwa Pan Adam Żebrowski, Pan Cezary Filochowski, Pani Ewelina Sienkiewicz i Pani Barbara Stepnowska, Pani Urszula Ciborowska, Pan Michał Wojtan i Robert Piątek.

 

Pani Ewa Margiel w 2015 roku podczas XVI Zlotu Turystów Województwa Mazowieckiego została uhonorowana przez Zarząd Główny PTTK srebrnym medalem za pracę z młodzieżą. W 2014 roku Pani Dyrektor Anna Przygoda Majewska z okazji 10 – lecia Kurpiowskiej organizacji Turystycznej otrzymała podziękowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji turystyki na Mazowszu.

 

W 2014 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr4 im. Adama Chętnika otrzymał Dyplom Honorowy PTTK przyznany przez Zarząd Główny PTTK

 

Największym dorobkiem naszej działalności jest rzesza członków koła, którzy przejawiają chęci poznania Ojczyzny, kultywowania tradycji regionalnych i szerzenia idei krajoznawstwa wśród uczniów naszej szkoły poprzez organizowanie imprez turystycznych i zachęcanie do uczestniczenia w tych imprezach.

 

„Cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie” to słowa wypowiedziane przez prekursora rozwoju turystyki w Polsce Wincentego Pola. Działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z ogromną pasją i wielkim poświęceniem prowadzą wszechstronne i niezwykle cenne działania na rzecz promocji i rozwoju krajoznawstwa oraz różnych form turystyki. Odkrywają przed kolejnymi pokoleniami tajemnice nieznanych zakątków naszego kraju, krzewią patriotyzm oraz uczą poszanowania tradycji. 

 

 

 


 

 

Uchwałą Zarządu Oddziału Zakładowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego "Celuloza" w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2003 roku powołano Koło PTTK przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była p. Ewa Margiel, nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarsko – turystycznych

 

W ciągu 10 lat Szkolne Koło zorganizowało wiele imprez turystycznych zarówno krajowych(m. in. w Góry Świętokrzyskie, do Białowieży, na Bagna Biebrzańskie, w Karkonosze, na wybrzeże gdańskie i Mazury) jak i zagranicznych(Szwecja, Tunezja, Czechy, Słowacja, Litwa), których uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Propagując turystykę pieszą uczestnicy wypraw zdobyli Rysy, Śnieżkę, Tarnicę i Łysicę, przetarli wiele szlaków w Karpatach i Sudetach. Tradycją stały się coroczne rajdy rowerowe do Nowogrodu "Szlakami Adama Chętnika".

 

W ramach edukacji uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny oraz Mazowieckie Forum PTTK. Osiągnięcia Koła w tej dziedzinie to wyróżnienia i nagrody na etapie powiatowym w konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" w 2004 r., ogólnopolska nagroda za wytrwałość w XI edycji konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" w 2008 r. oraz III miejsce w eliminacjach wojewódzkich tegoż konkursu w 2010 r.

 

 

Członkowie Koła brali udział w imprezach ogólnopolskich takich jak: 

  • Wojewódzki Ogólnopolski Turniej Turystyczno – Krajoznawczy w 2003 r.
  • IV Wielodyscyplinowy Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego w 2003 r.
  • XLIII Centralny Zlot Młodzieży PTTK "PALMIRY 2003"
  • V Jubileuszowy Rajd Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego w 2004 r.
  • Rajd "Szlakami Barci Kurpiowskich" Dylewo – Zawady – Czarnia w 200 r.
  • VIII Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego w 2007 r.
  • XII Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego w 2011 r.
  • XIII Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego w 2012 r.

Przez 10 lat Koło owocnie współpracowało z Oddziałem Zakładowym PTTK "Celuloza" w Ostrołęce. Nauczyciele, członkowie SK PTTK, zostali wybrani do Zarządu Oddziału. Działalność Koła została zauważona również na zewnątrz. Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki członkowie Szkolnego Koła PTTK otrzymali podziękowanie za owocną pracę na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa od Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się nauczyciele: 2 – krotnie pani Ewa Margiel, pani Anna Przygoda – Majewska, pani Małgorzata Litwa, pan Adam Żebrowski i pan Cezary Filochowski. Pani Ewa Margiel otrzymała w 2005 r. podziękowanie od Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK za propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację imprez turystycznych i konkursów dla młodzieży w województwie mazowieckim. Wyróżnione przez Zakładowy Oddział "Celuloza" za aktywną działalność społeczną i osobisty wkład na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowisku szkolnym zostały uczennice Milena Pojawa, Marta Kutryb i Anna Czelejewska. Największym dorobkiem działalności Szkolnego Koła PTTK jest rzesza członków Koła, którzy przejawiają chęci poznania Ojczyzny, kultywowania tradycji tradycji regionalnych i szerzenia idei krajoznawstwa wśród uczniów szkoły poprzez organizowanie imprez turystycznych i zachęcenia do uczestnictwa w tych imprez.

 

 

 

 

Kontakt:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

tel: (29) 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl