Plan lekcji
4A 4technik ekonomista 4S 4technik handlowiec 4O 4technik organizacji turystyki 4G 4technik żywienia i usług gastronomicznych 3A 3Technik ekonomista 3G 3Technik żywienia i usług gastronomicznych
3S 3Technik handlowiec 3H 3technik hotelarstwa 3O 3Technik organizacji turystyki 2G 2technik żywienia i usług gastronomicznych 2R 2Technik żywienia i usług gastronomicznych 2A 2technik ekonomista
2S 2technik handlowiec 2H 2technik hotelarstwa 2O 2technik organizacji turystyki 2C 2technik technologii żywności -cukiernik 2M 2technik przetwórstwa mleczarskiego 1G 1technik żywienia i usług gastronomicznych
1A 1technik ekonomista 1H 1technik hotelarstwa 1C 1technik technologii żywności 1O 1technik organizacji turystyki 1S 1technik handlowiec 1M 1technik przetwórstwa mleczarskiego