Uchwałą Zarządu Oddziału Zakładowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego "Celuloza" w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2003 roku powołano Koło PTTK przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była p. Ewa Margiel, nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarsko – turystycznych

W ciągu 10 lat Szkolne Koło zorganizowało wiele imprez turystycznych zarówno krajowych(m. in. w Góry Świętokrzyskie, do Białowieży, na Bagna Biebrzańskie, w Karkonosze, na wybrzeże gdańskie i Mazury) jak i zagranicznych(Szwecja, Tunezja, Czechy, Słowacja, Litwa), których uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Propagując turystykę pieszą uczestnicy wypraw zdobyli Rysy, Śnieżkę, Tarnicę i Łysicę, przetarli wiele szlaków w Karpatach i Sudetach. Tradycją stały się coroczne rajdy rowerowe do Nowogrodu "Szlakami Adama Chętnika".

W ramach edukacji uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny oraz Mazowieckie Forum PTTK. Osiągnięcia Koła w tej dziedzinie to wyróżnienia i nagrody na etapie powiatowym w konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" w 2004 r., ogólnopolska nagroda za wytrwałość w XI edycji konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" w 2008 r. oraz III miejsce w eliminacjach wojewódzkich tegoż konkursu w 2010 r.

Członkowie Koła brali udział w imprezach ogólnopolskich takich jak:

Przez 10 lat Koło owocnie współpracowało z Oddziałem Zakładowym PTTK "Celuloza" w Ostrołęce. Nauczyciele, członkowie SK PTTK, zostali wybrani do Zarządu Oddziału. Działalność Koła została zauważona również na zewnątrz. Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki członkowie Szkolnego Koła PTTK otrzymali podziękowanie za owocną pracę na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa od Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się nauczyciele: 2 – krotnie pani Ewa Margiel, pani Anna Przygoda – Majewska, pani Małgorzata Litwa, pan Adam Żebrowski i pan Cezary Filochowski. Pani Ewa Margiel otrzymała w 2005 r. podziękowanie od Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK za propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację imprez turystycznych i konkursów dla młodzieży w województwie mazowieckim. Wyróżnione przez Zakładowy Oddział "Celuloza" za aktywną działalność społeczną i osobisty wkład na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowisku szkolnym zostały uczennice Milena Pojawa, Marta Kutryb i Anna Czelejewska. Największym dorobkiem działalności Szkolnego Koła PTTK jest rzesza członków Koła, którzy przejawiają chęci poznania Ojczyzny, kultywowania tradycji tradycji regionalnych i szerzenia idei krajoznawstwa wśród uczniów szkoły poprzez organizowanie imprez turystycznych i zachęcenia do uczestnictwa w tych imprez.