OGŁOSZENIA


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS MATURALNYCH


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbędzie się 27 kwietnia 2018 o godz. 12.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów!

 

A MOŻE CYPR?


    

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „MOBILNOŚĆ: FABRYKA SZANS NA PRZYSZŁOŚĆ” POWR.04.02.00-00-0030/17-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

do pobrania szczegóły projektu

 

 

BĄDŹ PRZYJACIELEM PROJEKTU!!!


 

  

 

OGŁOSZENIE


o otwarciu rekrutacji do projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy i ekonomistów”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

 

w dniach 13 – 27 listopada 2017 roku trwać będzie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce rekrutacja uczestników w/w projektu. Szczegóły rekrutacji znajdują się w Regulaminie, dostępnym w zakładce PROJEKTY na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy informacyjnej projektu (parter/łącznik).

 

 

POBIERZ REGULAMIN

Adam Zienkiewicz

ZAGRANICZNA PRAKTYKA


 

Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy i ekonomistów

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w terminie 1 września 2017 roku – 31października 2018 roku wdraża projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy i ekonomistów!", o numerze 2017-1-PL01-KA102-037656, realizowany w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podstawowym założeniem projektu jest organizacja miesięcznych staży zagranicznych dla 58 uczniów ZSZ nr 4 w Ostrołęce, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (20 uczestników), technik hotelarstwa (20 uczestników) oraz technik ekonomista (18 uczestników). Uczniowie, w towarzystwie 6 opiekunów z ramienia Szkoły, wyjadą do Grecji w terminie 9 kwietnia – 4 maja 2018.

 

Projekt pozwoli na nabycie nowych kompetencji zawodowych i osobistych oraz ułatwi wejście na rynek pracy. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona o umiejętności praktyczne, a zdobyte kwalifikacje i certyfikaty (takie jak Europass Mobilność) ułatwią stażystom funkcjonowanie na rynku pracy. Staż ma na celu umożliwić uczniom konfrontację, poszerzenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych o umiejętności praktyczne niezbędne w poszczególnych zawodach nauczanych w szkole. Podczas stażu uczeń zapozna się z funkcjonowaniem europejskiej firmy, a także zrozumie charakter zawodów, polegający na zaspokajaniu różnorodnych potrzeb klienta. Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie również u absolwentów poczucie pewności siebie w kontaktach z pracodawcą i klientem.

 

Naszym greckim partnerem jest Olympus Education Services Single Member P.C., będący placówką konsultingowo-szkoleniową, działającą w wielu branżach, świadczącą usługi oraz szkolącą młodzież. Firma jest jednocześnie organizatorem inicjatyw szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych, we współpracy z różnymi przedsiębiorstwami. Została założona przez grupę osób działających na greckim rynku od wielu lat, zbierając cenne doświadczenia. Posiada własną bazę szkoleniową oraz szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie, co przyczyni się do osiągnięcia wszystkich celów i założeń projektu, jak i pełnej realizacji programu praktyk zawodowych. 


 ...  ...


9 z 21

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl