Plan lekcji
4A 4technik ekonomista 4G 4technik żywienia i usług gastronomicznych 4H 4technik hotelarstwa 4KS 4technik handlowiec/ technik kelner 4O 4technik obsługi turystycznej 4R 4Technik żywienia i usług gastronomicznych
3A 3technik ekonomista 3G 3technik żywienia i usług gastronomicznych 3H 3technik hotelarstwa 3O 3technik obsługi turystycznej 3R 3technik żywienia i usług gastronomicznych 3KC 3Technik kelner/ cukiernik
3S 3technik handlowiec 3u 3kucharz 2G 2technik żywienia i usług gastronomicznych 2R 2technik żywienia i usług gastronomicznych 2H 2technik hotelarstwa 2O 2technik obsługi turystycznej
2A 2technik ekonomista 2S 2technik handlowiec 2KC 2technik Kelner,Cukiernik 1G 1technik żywienia i usług gastronomicznyhc 1O 1technik organizacji turystyki 1AH 1Technik ekonomista/hotelarstwa
1CS 1Technik handlowiec/technologii żywności-cukiernik 1A1 1technik ekonomista 1O1 1technik organizacji turystyki 1G1 1technik żywienia i usług gastronomicznych 1KC1 1Technik usług kelnerskich/technologii żywności-cukiernik 1SH1 1technik hotelarstwa/handlowiec