TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKIKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HHGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
  • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
  • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
  • prowadzenia informacji turystycznej,
  • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
  • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
  • języka obcego zawodowego,
  • prowadzenia własnej firmy.

Absolwent może podjąć pracę:

Typowymi miejscami pracy technika organizacji turystyki są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej. Technik organizacji turystyki może być również zatrudniony w organach administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się organizacją i promocją turystyki, a także w branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl