TECHNIK HANDLOWIECKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
  • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
  • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym,
  • języka obcego zawodowego,
  • prowadzenia własnej firmy.

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwent szkoły będzie zatem przygotowany do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności oraz do zorganizowania i uruchomienia działalności własnej firmy handlowej.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl