BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


KUCHARZKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • oceniania jakości produktów;
 • przechowywania żywności;
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego;
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań.

PRACA:

Absolwent może podjąć pracę w punktach małej gastronomii, stołówkach, internatach, szkołach lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych.

 

PIEKARZKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
 • odzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 • przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
 • ekspedycji gotowych wyrobów.

PRACA:

Piekarnie, cukiernie prowadzące produkcję chleba. Restauracje i hotele produkujące włane pieczywo.

 

SPRZEDAWCAKWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

PRACA:

Stanowiska sprzedawców w każdej branży: sklepy spożywcze, wielobranżowe, wielkopowierzchniowe markety, sklepy odzieżowe, budowlane i inne.

 

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie kontynuując naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Ma możliwość przygotować się do zdania matury i kontynuowania nauki na studiach.

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl