PRACA ZA GRANICĄ EURES

 

co to jest EURES?

zadania sieci EURES

doradcy EURES

Polska strona EURES

przydatne adresy stron internetowych

kontakt

 

Co to jest EURES?

 

 • Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (European Employment Services) to międzynarodowa sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Szwajcaria.
 • EURES wspiera mobilność zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym.
 • EURES proponuje usługi dla poszukujących pracy, pracowników oraz pracodawców.
 • Usługi EURES są bezpłatne.

 

Zadania sieci EURES:

 

 • Usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy.
 • Informowanie o warunkach pracy i życia w krajach UE/EOG.
 • Organizacja rekrutacji, spotkań, warsztatów.

 

Doradcy EURES:

 

 • Sieć EURES złożona jest z około 900 doradców w całej UE/EOG.
 • W Polsce doradcy EURES są zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy.
 • Kontakt z ww. osobami: bezpośredni, telefoniczny, e-mail, on-line.

 

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES - www.eures.europa.eu

 

Europejski Portal Mobilności Zawodowej dostarcza użytecznych informacji i porad z zakresu zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy oraz świadczy usługi pośrednictwa pracy, umożliwiając osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom – rekrutację pracowników w krajach UE/EOG. Użytkownicy portalu mogą skorzystać z:

 

 • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą.

 

Portal jest dostępny w dwudziestu pięciu językach urzędowych Unii Europejskiej

 

Polska strona EURES - www.eures.praca.gov.pl

 

Osoby zainteresowane znajdą tu min.:

 • Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach EOG w języku polskim.
 • Zagraniczne oferty pracy dostępne w poszczególnych regionach Polski.
 • Informacje na temat publikacji i materiałów dot. mobilności zawodowej w UE.
 • Linki do portali mobilności.
 • Archiwum zrealizowanych działań EURES.
 • Bieżące informacje nt. realizowanych projektów na stronie głównej.
 • Dane dot. warunków pracy w Polsce.
 • Dane do doradców EURES działających w Polsce.

 

Przydatne adresy stron internetowych:

 

 

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Proszę o kontakt: 

Dariusz Mrozek
Doradca EURES
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
ul. Poznańska 17, 07-409 Ostrołęka
tel. (29) 760 30 70
e-mail: d.mrozek@wup.mazowsze.pl

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018