FESTYN i SYMPOZJUM SPÓŁDZIELCZE
 

W słoneczną niedzielę 20 maja, na placu przy ul. Hallera, bawiły się społeczności dwóch największych spółdzielni w mieście - OSM i Centrum, a także Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Mnóstwo atrakcji, zabawy i koncerty poprzedziło sympozjum, w którym wzięli udział spółdzielcy, działacze oraz zaproszeni goście. Tegoroczny festyn spółdzielczy zainaugurowało sympozjum pod hasłem: "Spółdzielczość mieszkaniowa w 100-leciu niepodległej Polski".

 

Działacze, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni pracy, delegaci urzędu marszałkowskiego i władz samorządowych oraz zaproszeni goście, spotkali się w sali klubu "Oczko". Animatorem spotkania był Grzegorz Oracz.

 

czytaj więcej [...]

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”
  

W dniu 9 stycznia bieżącego roku szkolnego odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”. Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017, a także podjęto stosowne uchwały w tej sprawie. Członkowie spółdzielni podjęli uchwałę w sprawie podziału wypracowanej nadwyżki finansowej (zysku) w celu rozliczenia wyniku finansowego. Utworzony został Fundusz Specjalny (Celowy) oraz Fundusz Prac Oświatowych.

 

W obecności Pani Dyrektor Anny Przygody – Majewskiej oraz opiekunów spółdzielni Pani Barbary Parzych i Małgorzaty Święcickiej, Zarząd ( reprezentowany przez Katarzynę Brzozowską- prezesa, a także Patrycję Ejzemberg- sekretarza ) zapoznał członków spółdzielni ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym. Podczas zebrania analizowane były wybrane fragmenty Statutu Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”, które regulują podejmowane kwestie. Omówiono również poszczególne składniki aktywów i pasywów bilansu spółdzielni.  

 

W sprawach różnych poruszony został temat związany z kierunkami dalszego rozwoju spółdzielni w poszczególnych obszarach jej działalności oraz wskazane zostały konkretne cele do realizacji.

 

Pani Dyrektor złożyła młodym spółdzielcom oraz opiekunom gratulacje i podziękowania za owocną pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

Barbara Parzych 

OLIMPIADA Z ZUS

 

Projekt realizowany w ramach Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” 

 

Zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań do Olimpiady z ZUS był etap szkolny tejże olimpiady, który odbył się w naszej szkole 27.11.2017r.

 

W olimpiadzie z zakresu ubezpieczeń społecznych wzięli udział uczniowie z klasy III i IV TECHNIKUM EKONOMICZNEGO.

 

Najlepsze wyniki uzyskały następujące uczennice:

Milena Szymczyk klasa 4TE – I miejsce,

Martyna Świderek klasa 4TE oraz Paulina Kowalczyk klasa 4TE - II Miejsce

 

Organizacją oraz przeprowadzeniem Olimpiady ZUS, a także sprawdzaniem prac konkursowych zajęła się komisja w składzie: Małgorzta Złotkowska, Barbara Parzych, Joanna Skarzyńska i Barbara Zatryb.

 

Serdecznie gratulujemy młodzieży, która chętnie pogłębia swoją wiedzę nt. ubezpieczeń społecznych oraz życzymy dalszych sukcesów na ścieżkach ich zawodowego rozwoju.

Barbara Parzych

UROCZYSTA WIGILIA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”
   

W dniu 20 grudnia 2017r. odbyła się uroczysta wigilia Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” , na którą przybyli zaproszeni goście m.in.: Kazimierz Parszewski, Ireneusz Żuchowski, Wiesław Szczubełek oraz zespół kierowniczy szkoły.

 

Młodzi spółdzielcy przygotowali tradycyjne potrawy wigilijne, zadbali o odpowiednią oprawę muzyczną oraz dekorację sali i stołu świątecznego. Katarzyna Brzozowska wraz z Julią Gwiazdą prowadziły część oficjalną wigilii. Nie zabrakło pięknych życzeń oraz refleksji podczas rozmów przy wigilijnym stole.

 

Barbara Parzych

 

 

WYRÓŻNIENIE DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ "EKONOMIK"

 

  

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018