OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH w KRAKOWIE
  

W dniu 17 listopada br. uczennice klasy III TE w ramach działalności Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” wraz z nauczycielem Panią Barbarą Zatryb ,wzięły udział w Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie. Tematyką spotkania była realizacja działań podejmowanych w zakresie promocji i wspierania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w 2018r., a także ogłoszenie wyników konkursu „ Na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju.” Spośród spółdzielni uczniowskich przystępujących do konkursu, nasza spółdzielnia została wyróżniona i otrzymała nagrodę w postaci drukarki laserowej.

 

Barbara Zatryb 

DYPLOMY

    

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK"
   

W dniu 12.09.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

 

Obradom przewodniczył Hubert Kabacik uczeń klasy IV Technikum ekonomicznego.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej Panie: Barbara Parzych i Małgorzata Święcicka przedstawiły spółdzielcom Plan Pracy na rok szkolny 2018/2019.

 

W głosowaniu jawnym wyłonione zostały organy spółdzielni: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 

Przyjęto również nowych członków spółdzielni z klas: I HS, II TE oraz III Te. Pani Dyrektor Anna Przygoda Majewska zachęcała do korzystania z różnych form aktywności w ramach pracy na rzecz Spółdzielni celem zdobywania niezbędnych doświadczeń oraz umiejętności, które są przydatne w przyszłości podczas wejścia w na rynek pracy.

 

Życzymy spółdzielcom powodzenia w zdobywaniu nowych doświadczeń, a także dużo satysfakcji z samorealizacji.  

Barbara Parzych

SAMORZĄDOWA GALA UCZNIOWSKA
   

W środę 20 czerwca2018 r. w naszym mieście ,w OCK, miała miejsce uroczysta XI SAMORZĄDOWA GALA UCZNIOWSKA. Był to wyjątkowy dzień zwłaszcza dla wyróżnionych uczennic z klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego.

 

Patrycja Miecznikowska otrzymała LIST GRATULACYJNY od Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OSTROŁĘCKI LAUR OŚWIATY 2018 i okolicznościowy medal ma „100-lecie Niepodległości Polski”. Patrycji Miecznikowskiej przyznano wyróżnienie w kategorii: „najwyższa średnia ocen w klasyfikacji końcowo rocznej w szkole”.

 

Katarzyna Brzozowska PREZES SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” również otrzymała wyróżnienie w postaci LISTU GRATULACYJNEGO od Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz OSTROŁĘCKI LAUR OŚWIATY 2018 i okolicznościowy medal ma „100-lecie Niepodległości Polski” w kategorii: „wybitne pozanaukowe osiągnięcia w obszarze działalności społecznej”.

 

Wychowawca Pani Barbara Parzych wraz z Panią Dyrektor Anną Przygoda-Majewską oraz rodzicami wyróżnionych uczennic z ogromną dumą i radością uczestniczyli w XI SAMORZĄDOWEJ GALI UCZNIOWSKIEJ.

 

Docenionym uczennicom składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów, a także wytrwałości, w dążeniu do realizacji marzeń i związanych z nimi planów, na drodze zawodowej.

 

   

wychowawca Barbara Parzych

„VI Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze”
   

W niedzielę 10 czerwca świętowaliśmy w naszym mieście obchodząc „VI Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze” pod hasłem „Spółdzielczość na 100 – lecie Państwa Polskiego”.

 

Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK” wraz z m.in.: „Spółdzielnią Mieszkaniową „Parkowa” zorganizowali festyn spółdzielczy. Ta impreza doskonale wpisała się w kalendarz imprez związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Było dużo konkursów, zwłaszcza dla dzieci, a bogaty program imprezy dostarczył wszystkim mieszkańcom wiele wspaniałych przeżyć, umożliwiając miłe spędzenie tego niedzielnego popołudnia w gronie rodziny, przyjaciół oraz znajomych.

 

Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Katarzyna Brzozowska, uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego, powitała wszystkich uczestników festynu na uroczystym otwarciu imprezy, a także życzyła im udanej zabawy.

czytaj więcej [...]

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”

Barbara Parzych  

 

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018