VII OSTROŁĘCKIE SPOTKANIA SPÓŁDZIELCZE

W niedzielę 2 czerwca 2019 r. Park Miejski w Ostrołęce tętnił życiem, przez całe popołudnie trwała siódma edycja Ostrołęckich Spotkań Spółdzielczych. Tegoroczne obchody były wyjątkowe za sprawą jubileuszu 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Parkowa”. Niedzielny czas umilały występy dzieci, grup sportowych i zespołów muzycznych. Wydarzenie zachęciło mieszkańców do wyjścia z domów i oddania się beztroskiej zabawie na łonie natury.

 

Spotkania spółdzielcze to czas nie tylko na zwrócenie uwagi na działania podejmowane w obszarze spółdzielczości, czy świętowanie 25-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Parkowa", ale też okazja do integracji mieszkańców.

Spółdzielnia Uczniowska „EKONOMIK” kolejny raz włączyła się organizację festynu, zapewniając bogaty w liczne atrakcje program imprezy – konkursy, pokazy, występy taneczne i muzyczne oraz poczęstunek, gdzie zarówno mali i duzi mieszkańcy Ostrołęki znaleźli coś dla siebie.

 

Na scenie zaprezentowały się m.in.: dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 5 i 7, ze Szkoły Podstawowej nr 2, a także Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka, Piotr Grzyb i Kalina Luchcińska, karatecy z Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin, wokalistka Anna Cichocka, zespół The OrchestRose z Różana czy Anna Kowalczyk z pokazem zumby. 

 

Serdecznie dziękuję młodzieży z klas 1 TE, 2 TE, 3 TE, 2 HS za wszelkie czynności wykonywane podczas festynu. Wyjątkowe podziękowania i gratulacje składam zarządowi spółdzielni na czele z jej prezesem Julią Gwiazdą – uczennicą klasy III Technikum Ekonomicznego, która przez cały rok szkolny 2018/2019 angażowała się w wykonywanie szeregu prac na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK”.

 

Podczas sympozjum zostały wręczone wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów oraz Spółdzielczych Kaganków Oświaty Kurpiowskiej, które wręczyły Julia Gwiazda - prezes, Izabela Koper – wiceprezes oraz Alicja Grabowska – sekretarz. Nad bezpieczeństwem młodych spółdzielców czuwały panie nauczycielki z Zespołu Przedmiotów Ekonomiczno-Handlowych: Barbara Zatryb, Małgorzata Święcicka oraz Joanna Skarzyńska.

 

W uroczystym sympozjum, z okazji jubileuszu 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Parkowa", wzięła udział Pani Dyrektor Anna Przygoda-Majewska.

 

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Barbara Parzych

 

KONKURS NA „PĄCZKOŻERCĘ”

28 lutego w Tłusty Czwartek opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Spółdzielni Uczniowskiej „Ekonomik” zorganizowali w naszej szkole konkurs na „Pączkożercę”. Do rywalizacji zgłosiło się 10 uczniów z różnych klas. Zadaniem uczestników było zjedzenie jak największej liczby pączków w czasie 10 minut.

 

Zwycięzcą konkursu i „Szkolnym Pączkożercą” został uczeń klasy 2 RT Juliusz Żebrowski, który w określonym czasie zjadł 12 pączków. Gratulujemy:)

 

Nagrodę w konkursie ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik”.

 

Małgorzata Święcicka 

 

 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

  

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy z klas: 1 TE, 2 TE, 3 TE oraz 4 TE wraz z opiekunem Panią Barbarą Parzych. Obradom przewodniczyła prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Julia Gwiazda.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” zostały podjęte stosowne uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

 

W sprawach różnych zostały omówione kwestie związane z podejmowanymi działaniami w ramach Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” w roku 2018 oraz planowane zadania do realizacji w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Pani Dyrektor złożyła młodym spółdzielcom oraz opiekunom gratulacje i podziękowania za owocną pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” . 

 

  

Barbara Parzych 

UROCZYSTA WIGILIA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

W dniu 19 grudnia 2018 roku członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” wraz z Zarządem oraz opiekunami zorganizowali uroczystą wigilię. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Stanisław Szatanek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Wiesław Szczubełek – Prezes PSS Społem, Pan Kazimierz Parszewski, Pani Małgorzata Lelujka oraz zespół kierowniczy szkoły na czele z Panią Dyrektor Anną Przygoda – Majewską.

 

Była to świetna okazja do złożenia świątecznych i zarazem noworocznych życzeń, wspólnej modlitwy oraz śpiewu kolęd. Młodzi spółdzielcy mieli możliwość poznania i nawiązania kontaktu z przedstawicielami „spółdzielni dorosłych”.

 

W ten sposób tradycyjnie rozpoczęliśmy świętowanie związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję młodzieży za pomoc w przygotowaniach do wigilii, a zwłaszcza za czynności dekoracyjne oraz piękne uczestnictwo w modlitwie i śpiewie kolęd.

Barbara Parzych

Podstrony

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018