DORADZTWO ZAWODOWE


DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


20 marca 2019r w ramach ogólnopolskiego programu „Dzień Przedsiębiorczości” po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odbyli jednodniową praktykę w wybranej, lokalnej firmie.

 

„Dzień Przedsiębiorczości” to program edukacyjno - wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy, uczniowie mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy niezbędnych predyspozycjach. Organizatorem "Dnia Przedsiębiorczości" jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

 

L.P.

Klasa

Nauczyciele- opiekunowie

Firma

1.

1 TE

 Iwona Mróz ,Barbara Parzych

PSS  „Społem”
w Ostrołęce

2.

2 TE

Małgorzata Złotkowska

WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce

3.

2 HS

Urszula Kaliszewska

Urząd Statystyczny w Ostrołęce

4.

1 HS

Małgorzata Święcicka

Urząd Skarbowy
w Ostrołęce

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracodawcom i pracownikom, którzy przyjęli w swojej firmie uczniów i nauczycieli naszej Szkoły. Być może wizyta u Państwa zaowocuje w przyszłości zawodowej naszej młodzieży.

 

Spotkania odbyły się w ramach WSDZ  

Anna Kukulska uczennica klasy 1 TE

Małgorzata Święcicka

Szkolny koordynator projektu

 

PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI BARISTYCZNYCH


W dniu 20 marca 2019 r uczniowie klasy 1TG uczestniczyli w pokazie baristycznym przygotowanym przez ucznia klasy 4 TG Piotra Kurpierwskiego - stypendysty w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2018/2019. Piotr szkolił się pod okiem mistrza baristyki Tomasza Hallmanna organizowanym przez „Masters of Bartenders„w Gdańsku. Ukończył go otrzymując Certyfikat Profesjonalnego Baristy.

 

Stypendysta przekazał podstawowe informacje z tematyki kawy , a następnie podzielił się nabytymi umiejętnościami z techniki profesjonalnego parzenia kaw z młodszymi kolegami. Swoją prezentację dopełnił finezyjnymi dekoracjami serwowanych napojów.

 

Uczniowie byli bardzo zainteresowani pokazem starszego kolegi, degustacją napojów oraz mieli możliwość praktycznego sprawdzenia się w tematyce baristycznej.

 

Piotrowi bardzo dziękujemy za podzielenie się zdobytą wiedzą, zachęceniem młodszych uczniów do rozwijania swoich zainteresowań.

 

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

Ewa Okowicka – Dyl  

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA


15 marca w ramach Światowego Dnia Konsumenta opiekunowie i członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Ekonomik” i Szkolnego Klubu Europejskiego zorganizowali dla uczniów naszej szkoły spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumenta- Panem Andrzejem Bednarczykiem oraz z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Ostrołęce- Panią Marzeną Lelujką- p.o. dyrektora delegatury oraz z Panem Wiesławem Stachowiczem- prawnikiem.

 

Podczas spotkania uczniowie poznali zagadnienia istotne, z punktu widzenia młodego konsumenta m.in. : kto to jest konsument; terminy i sposoby załatwiania reklamacji; czym się różni gwarancja od rękojmi. Młodzież dowiedziała się także, do jakich Instytucji można się zgłaszać w sytuacjach łamania praw konsumenta. 

 

Nasi uczniowie- jako przyszli pracownicy bądź przedsiębiorcy już wiedzą, jak ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego pełni Inspekcja Handlowa. Poprzez prowadzenie kontroli produktów wprowadzanych na rynek, chroni ona interesy konsumentów oraz pomaga w rozstrzyganiu ewentualnych sporów z przedsiębiorcami. Spotkanie poprowadziła Pani Dyrektor Anna Przygoda- Majewska a uczestniczyli w nim uczniowie klas I HS ,I TE i IITE.  

 

Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie Korczakowskiej – Nosek za przygotowanie dekoracji oraz Paniom Urszuli Kaliszewskiej i Joannie Skarzyńskiej oraz uczniom za przygotowanie i posprzątanie sali na spotkanie(WSDZ).

 

Małgorzata Święcicka
Barbara Parzych

 
6 z 6

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl