DORADZTWO ZAWODOWE


WYCIECZKA


W dniu 15 marca 2019 br. klasa III KS wraz z opiekunem Barbarą Zatryb uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej w ramach WSDZ na terenie miasta Ostrołęka nt: Być konsumentem – podstawowe prawa i ich ochrona.

 

Dla uczniów była to okazja do uświadomienia i przypomnienia mieszkańcom Ostrołęka i okolic o tym, jakie my konsumenci mamy prawa i jakie są skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach bierności ze strony przedsiębiorcy. 

 

Barbara Zatryb

 

I ETAP KONKURSU – PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA


W dniu 1 marca 2019 r. w naszej szkole, odbył się I etap konkursu II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia . Organizator Konkursu COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA w Siedlcach. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy IV TE, III TE i III KS. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odbyło się pod opieką nauczycieli : Barbary Zatryb, Barbary Parzych i Małgorzaty Złotkowskiej. Trzy najlepsze prace naszych uczniów tj. Agnieszki Kotowskiej ,Patrycji Miecznikowskiej i Karoliny Pyskło, zostały przesłane do komisji konkursowej. Oznacza to, że szkoła będzie uczestniczyć w fazie projektowej konkursu, który odbędzie się w najbliższym czasie.

 

Barbara Zatryb

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY - JAK POMAGAĆ INNYM.


W dniu 28 marca 2019 r. zaproszeni zostali na lekcję do klasy II TE uczniowie z klasy IV TE Hubert Kabacik i Błażej Dąbkowski pracujący w ramach wolontariatu w Grupie Ratowniczej NADZIEJA w Ostrołęce. Na zajęciach zaprezentowali procedury związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w nagłych przypadkach. Przedstawili również podstawy prawne w zakresie ratownictwa medycznego z demonstracją podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

 

Zajęcia związane z treściami doradztwa zawodowego.  

Małgorzata Złotkowska

 

LEKCJIA Z UDZIAŁEM PRACOWNIKA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OSTROŁĘCE


W dniu 22 marca uczniowie klasy II HS wzięli udział w lekcji z udziałem pracownika Urzędu Statystycznego w Ostrołęce - w ramach doradztwa zawodowego. Zaprosiliśmy na tę okoliczność Panią Emilię Pawelczyk – absolwentkę naszej szkoły.

 

W ten sposób uczestniczyli w obchodach „Dnia Statystyki Polskiej”. Dzień ten ustanowiony został dla upamiętnienia pierwszego na ziemiach polskich Spisu ludności uchwalonego 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Dzień ten jest świętem statystyki i stwarza okazję do refleksji nad jej rolą i miejscem w życiu społecznym i publicznym, a także stanowi okazję do popularyzacji wiedzy o statystyce.

 

Młodzież z klasy II Technikum Handlowego, w której zostały przeprowadzone lekcje na temat historii statystyki, zadań i pełnionych funkcji miała również okazję do skorzystania z narzędzi statystycznych i danych obrazujących stan i zmiany w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Uczniowie dowiedzieli się również, jak poprawnie interpretować dane statystyczne. Ponadto brali oni czynny udział w zajęciach interaktywnych, korzystając z programów komputerowych.

 

Barbara Parzych

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE „ STREET LAW ”


W dniu 28 marca 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w programie „STREET LAW” realizowanego przez Akademickie Forum Samorządowe, Koło Naukowe działające przy Katedrze Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Celem programu jest szerzenie wśród uczniów szkół średnich wiedzy z zakresu prawa i administracji.

 

Zajęcia warsztatowe w klasie II TE z zakresu prawa pracy w pigułce poprowadzili studenci z kierunku Prawa Pan Tomasz Dąbrowski i Konrad Sienkiewicz.

 

Lekcja realizowana w ramach WSDZ.

Małgorzata Złotkowska

 
5 z 6

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl