DORADZTWO ZAWODOWE


STOWARZYSZENIE GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH W POLSCE


 

W dniu 11.12.2019 r . Przewodnicząca ZPEH Małgorzata Złotkowska zorganizowała spotkanie dla wszystkich klas ekonomicznych z Panią V-ce Prezes Agnieszką Gajewską i innymi osobami towarzyszącymi ze Stowarzyszenia Głównych Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

 

Młodzież otrzymała informację jak zostać dyplomowanym księgowym , zdobywać wiedzę i rozwijać kompetencję poprzez : kursy przygotowujące do zawodu księgowego, kursy uzupełniające, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych, warsztaty.

 

Pani Prezes przedstawiła uczniom zawód nowoczesnego księgowego, ewolucję systemów ERP, elektroniczny obieg dokumentów , wyzwania technologiczne i ścieżki kariery zawodowej dla księgowego takie jak:

 

I stopień – księgowy

II stopień samodzielny księgowy

III stopień główny księgowy

IV stopień – dyplomowany księgowy  

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem zawodowych organizacji o zasięgu europejskim i światowym. Umożliwia członkom pozyskanie aktualnej wiedzy związanej z rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi. Zapewnia rozwój osobowości i umiejętności zawodowych. Dba o podnoszenie kwalifikacji oraz propagowanie zasad etycznego postępowania. Chroni dobre imię organizacji i jej członków , dba o prestiż zawodu. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC.

 

Spotkanie realizowane w ramach WSDZ

Małgorzata Złotkowska

Współorganizatorzy spotkania – Joanna Skarzyńska , Barbara Parzych , członkowie spółdzielni „EKONOMIK’

Dekoracja Sali – Pani Krystyna Korczakowska Nosek 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT OTWARTA FIRMA


W dniach 18-24 listopada 2019 roku został zorganizowany w Polsce dwunasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała projekt „Otwarta firma”, który jest realizowany w naszej szkole cyklicznie od kilku już lat.

 

Projekt „Otwarta Firma-Biznes przy tablicy” to program, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielem lokalnego biznesu. Program ten ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

 

Efekty uczestnictwa szkoły w programie: 

  • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla współpracy z przedstawicielem życia gospodarczego w regionie,
  • budowanie pozytywnych relacji z lokalnym biznesem,
  • umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z praktykiem biznesu,
  • przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • pomoc młodym ludziom w rozwijaniu przedsiębiorczych  zachowań w miejscu zamieszkania,
  • przybliżenie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej,
  • umożliwienie uczniom poznania specyfiki lokalnego rynku pracy,
  • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
  • pomoc młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 

Wykaz klas , nauczycieli i instytucji, które brały udział w tegorocznej edycji projektu:

L.P.

Klasa

Nauczyciel

Instytucja

1.

II HS

Małgorzata Święcicka

WUP w Ostrołęce

2.

I TE

Urszula Kaliszewska

WUP w Ostrołęce

3.

III TE

Małgorzata Złotkowska, Barbara Parzych

PSS Społem w Ostrołęce

4.

III HS

Barbara Zatryb

PSS Społem w Ostrołęce

 

Realizacja tego projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Cele te są istotne na każdym etapie kształcenia i zgodne z założeniami doradztwa zawodowego (WSDZ).

 

Szkoła realizując projekt stwarza uczniom okazje do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze pomysły, a młodzi ludzie chętnie uczą się od praktyków.

Szkolny koordynator projektu Małgorzata Święcicka 

 

WARSZTATY W MULTIMEDIALNYM CENTRUM NATURA W OSTROŁĘCE


W dniu 08.11.2019r. uczniowie z klasy 3 R  - Natalia Marchewka, Klaudia Kozicka , Mateusz Dudek uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce. Warsztaty    z uczniami  prowadził kucharz – pan Dariusz Dzbeński, który jest absolwentem naszej szkoły oraz panie kucharki  - Monika Szczubełek, Elżbieta Stepnowska.

 

W trakcie warsztatów uczniowie poznali techniki obróbki mięsa zwierząt rzeźnych ,  techniki sporządzania m.in.  następujących potraw: mamałyga, chałka, polędwiczki w sosie grzybowym.

 

Głównym celem warsztatów było nabycie przez uczniów nowych umiejętności pozwalających im w przyszłości na podjęcie pracy w gastronomii. 

 

Przygotowywanie potraw,  degustacja oraz współpraca z kucharzami , sprawiła uczniom   dużo przyjemności. W trakcie warsztatów uczniowie wykazali się dużą dokładnością przy obróbce produktów spożywczych oraz podczas organizowania stanowiska pracy. Udział w warsztatach sprawiła im dużo satysfakcji i radości.

 

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach w ramach nagrody za zajęcie III miejsca podczas zawodów w „ Dniu Kucharza”.

 

Udział w warsztatach  odbyły się w ramach realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

Ewa Tyszka

WYCIECZKA ZAWODOWA DO WARSZAWY


Dnia 18.10.2019r. uczniowie z klas 1 To, 1 To1, 2 Ht, 2 To, 3 To o profilu turystycznym i hotelarskim, wzięli udział w wycieczce zawodowej do Warszawy.

 

W trakcie wycieczki młodzież zapoznała się historią Zamku Królewskiego, obejrzała multimedialną prezentację o dziejach Zamku, zwiedzała warszawską Starówkę, a także celem przedstawienie kolejnych etapów obsługi podróżnego odwiedziła największy port lotniczy w Polsce - lotnisko Chopina.

 

Podczas wycieczki uczniowie w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego mieli też możliwość obserwacji pracy przewodnika turystycznego, który oprowadzał nas po Warszawie.

 

Opiekunami na wycieczce były p. Ewa Margiel, p. Aleksandra Chrostowska, p. Ewelina Sienkiewicz, p. Magdalena Karczewska i p. Katarzyna Kowalska. 

 

Magdalena Karczewska

ZWIEDZANIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO J.ROMANOWSKI


29 października bieżnego roku uczniowie klas 1 i 2 o kierunku Technik technologii żywności , specjalność cukiernik udali się na wycieczkę do zakładu produkcyjnego Cukiernia-Piekarnia J. Romanowski w Wólce Brzezińskiej.

 

Zakład został założony 1969 roku przez Janusza Romanowskiego, który początkowo produkował tylko lody. Na przestrzeni lat firma poszerzała swoją działalność najpierw o wyroby cukiernicze , a w 1998 r również piekarskie . Obecnie to dwa nowoczesne, prężnie działające zakłady produkcyjne zatrudniające ponad 150 osób.

 

Podczas pobytu w zakładzie mieliśmy okazję poznać obecnego właściciela, syna założyciela pana Jacka Romanowskiego, który nas oprowadził po zakładzie. W trakcie zwiedzania mogliśmy dokładnie przyjrzeć się pracy cukiernika , a właściciel objaśniał przebaczenie maszyn i urządzeń z linii technologicznej. Uczniowie mieli niebywałą okazję zobaczyć jak na skalę przemysłową produkuję się bezy, różnego rodzaju ciasta, ciasteczka czy tak ostatnio modne monodesery. Na koniec wycieczki miłym akcentem było zapoznanie się linią do produkcji lodów oraz degustacja ich .

 

Zapytani o wrażenia z wycieczki uczniowie odpowiadali :

 „ To był bardzo dobry pomysł, dzięki tej wycieczce mogliśmy lepiej poznać pracę cukiernika „ ;

„ Poznaliśmy wiele nowych maszyn oraz zasady funkcjonowania dużego zakładu produkcyjnego” ;

„ Wycieczka była udana i chciałabym po skończeniu szkoły pracować w podobnym zakładzie”.

 

Opiekę nad uczniami sprawowały M,Tyszka, A. Wojtasik i E. Okowicka-Dyl. Zwiedzanie zakładu odbyło się w ramach realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

M.Tyszka, E. Okowicka-Dyl

 
3 z 6

Władze Szkoły

Dyrektor: mgr Barbara Stepnowska
Zastępcy Dyrektora:
mgr Adam Zienkiewicz
mgr Aldona Zadroga

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
ul. Traugutta 10
07-410 Ostrołęka

tel: 29 764 21 27
email:sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl