ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi rozpoczęło swoją działalność. Wspólnie z Ostrołęckim Klubem HDK Legion podjęliśmy pierwsze działania.

W dniach 28 i 31 styczeń młodzież z klas 1 TO1, 1 KC1, 1 TO, 1 TG i 1 TG1 uczestniczyła w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z bezpieczeństwa w czasie spędzania czasu wolnego. Prelekcje i ćwiczenia z pierwszej pomocy zostały przeprowadzone przez panią Małgorzatę Drwęcką i pana Radosława Studzińskiego - ratowników medycznych z Nowego Dworu Mazowieckiego, natomiast pogadankę o bezpieczeństwie w czasie wolnym przeprowadził aspiranta Krzysztofa Kolatora.

Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie oraz panu Pawłowi Stawickiemu za pomoc w zorganizowaniu tych zajęć.

 

Opiekunowie

Katarzyna Kowalska, Małgorzata Litwa 

 

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI W SPRAWIE PROJEKTU

 

W dniu 29 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbyło się robocze spotkanie, które dotyczyło realizacji projektu pt. Wdrożenie procedury prowadzącej do określenia specyfikacji wyposażenia pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • przedstawiciele KLS Partners Sp. z o.o. (Warszawa): Agnieszka Zając i Rafał Wojszko – Inicjatorzy przedsięwzięcia,
 • przedstawiciele EKPEDEFTIKI PAREMVASI S.A. (Grecja): Kyriaki Akantzilioti i Charalampos Tsairelis – Partner zagraniczny,
 • przedstawiciele ZSZ Nr 4 w Ostrołęce, kierownictwo: Barbara Stepnowska, Adam Zienkiewicz, Anna Słota oraz nauczyciele: Ewa Margiel i Barbara Parzych,
 • pracodawców reprezentowali:
  • Aneta Gutowska-Grucelska (Urząd Miasta Ostrołęka),
  • Marek Szczepanek (SPS Handel),
  • Przemysław Hanc (Karczma Nowa Ostoja),
  • Katarzyna Prusinowska (Korona Hotel Kruki),
  • Jacek Kołakowski i Bogumiła Mrozek-Ponichtera (Mówiący Kij).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracowni zawodowych poprzez wypracowanie i wdrożenie w KLS Partners sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. procedury prowadzącej do określenia specyfikacji wyposażenia pracowni zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Spotkanie miało na celu zapoznanie Partnera zagranicznego - Ekpedeftiki Paremvasi S.A. z obowiązującym w Polsce modelem działań wykonywanych podczas doposażania pracowni zawodowych. Podczas spotkania nastąpiła wymiana informacji pomiędzy ZSZ nr 4, pracodawcami, przedstawicielami KLS Partners oraz Partnerem zagranicznym.

 

Przeprowadzono dyskusję na temat:

Kadra Szkoły: wymagań egzaminacyjnych, już posiadanych zasobów szkoły, potrzeb i braków, możliwości lokalowych i organizacyjnych, planów rozwojowych w zakresie ilości uczniów, Przedstawiciel KLS: budżet zaplanowany do wydatkowania, sposób dokonywania wyboru dostawców, harmonogram, ograniczenia i wykluczenia.  

Pracodawcy: oczekiwania lokalnego rynku pracy, wskazanie brakujących umiejętności wśród pracowników, plany rozwoju branży w bliższej i dalszej przyszłości, poziom niezbędnych umiejętności względem praktyk i staży w trakcie nauki, poziom niezbędnych umiejętności wobec absolwentów szkoły.

 

Spotkanie przyczyni się do zacieśnienia współpracy między szkołą a pracodawcami w zakresie dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, a także stanie się przyczynkiem do kolejnych projektów z obszaru kształcenia zawodowego.

 

 

Anna Słota

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK”

 

W dniu 24 stycznia 2020 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „EKONOMIK” o charakterze sprawozdawczym, w którym uczestniczyli spółdzielcy z klas: 2 TE, 3TE, 4TE, 1HS oraz 2HS wraz z opiekunami Barbarą Parzych i Małgorzatą Święcicką.

 

Obradom przewodniczyła prezes Spółdzielni Uczniowskiej „EKONOMIK” Izabela Koper.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały podjęte stosowne uchwały związane z prowadzoną działalnością, a także zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe.

Dokonano podsumowania działań podejmowanych w ramach spółdzielni w I okresie bieżącego roku szkolnego, a następnie przedyskutowane i zweryfikowane zostały zadania zaplanowane na II okres. 

 

Pan Wicedyrektor Adam Zienkiewicz podziękował wszystkim spółdzielcom oraz opiekunom za zaangażowanie i wszechstronne działania, które służą całej społeczności szkolnej, poprzez wspieranie realizacji jej statutowych zadań.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu relacji fotograficznej Jakubowi Augustyniak oraz Julii Ścibek z klasy 3TE.

Wysoka frekwencja na walnym zgromadzeniu jest dowodem na to, iż młodzież jest zainteresowana pracą w spółdzielni oraz chce aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.  

 

Barbara Parzych

 

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO WARSZAWY

 

22 stycznia 2020 roku uczniowie z klas 1CS, 1SH1, 1O oraz przedstawiciele klas 2S, 2H, i 2G wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Warszawy. Realizację programu rozpoczęliśmy od FunEscape Rooms. Pobyt w pokojach zagadek wszystkim dostarczył wielu emocji, jednak świetnie poradziliśmy sobie z trudnościami. Pełni wrażeń udaliśmy się na koncert „Vintage – piosenki międzywojenne” w wykonaniu Anny Sroki- Hryń przy akompaniamencie Urszuli Borkowskiej. Uroczysta Gala była poświęcona wszystkim babciom i dziadkom, którą prowadzili: Zofia Czernicka i Michał Olszański. Mieliśmy także okazję spotkać osoby znane z telewizji i scen teatralnych np. panią Teresę Lipowską, Grażynę Barszczewską, Magdalena Zawadzka, Andrzeja Seweryna, Janusza Tylmana, Czesław Majewkiego i wielu innych. Na koncert zaprosiła nas Fundacja Żyj z Pasją oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole oddział w Ostrołęce. Bardzo dziękujemy.

 

Serdecznie dziękuję młodzieży za udział oraz opiekunom: p. A. Christowskiej, D. Sakowskiej, E. Litwińczuk. 

 

A.Przygoda-Majewska

 

Spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

 

 

 

Podstrony

 ...  ...

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018